Viên chức CFS chỉ đạo và trông coi các đề án bông phiếu mới

Trong “I am HISD” tuần này, có đặc điểm là đề cập đến các học sinh và nhân viên, Viên Chức Dịch Vụ Xây Cất và Cơ Sở (CFS), Robert L. Sands Jr., nói về việc ông mới gia nhập học khu, đảm nhận một vai trò lãnh đạo, và tương lai của CFS.

Việc mới đây thông qua đề nghị Bông Phiếu 2012 đã bật đèn xanh cho việc xây cất mới trên toàn học khu. CFS dồn năng lực vào đâu?

Tất cả khởi sự với việc thiết lập một nhóm chuyên gia giỏi, họ sẽ góp phần cho sự thành công của chúng ta. Tôi không thể thi hành việc đó một mình, và tôi không giả vờ là tôi có thể. Chúng tôi đang thành hình một nhóm có kinh nghiệm về thiết kế, kiến trúc, kỹ sư, hoạch định, và xây cất. Mỗi cá nhân chỉ có thể thi hành giới hạn, nhưng cùng với nhau, chúng ta có thể hoàn tất các đề án mới.

Ai là người khiến ông thấy thích làm việc trong lãnh vực giáo dục?

Tất cả các bạn tôi đều là nhà giáo và con cái tôi đang theo học để trở nên giáo chức. Vì thế, ở tuổi 40, tôi thay đổi sự nghiệp từ một giám đốc công ty điện lực sang giám đốc cơ sở trong một khu học chánh ở vùng Bắc Texas. Tôi từng ở trong doanh nghiệp học đường trên 23 năm.

Có điều gì về CFS và nhân viên của sở mà không được biết đến không?

Hầu hết người ta không biết đến sự tậ tâm của nhân viên CFS. CFS hoạt động 24/7.

Họ là những người đầu tiên đáp ứng khi có vấn đề ống nước, điện, hay cơ cấu trong một trường. Họ làm việc cực nhọc với ngân khoản ít ỏi và ít được khen ngợi. Tuy nhiên, ngày này sang ngày khác, họ đến làm việc để gia tăng sự an toàn cho môi trường giáo dục.

Đâu là những thử thách lớn mà CFS và học khu phải đối diện?

Một thách đố là sự thay đổi văn hoá. Bất cứ đâu họ phục vụ, điều quan trọng là nhân viên phải có sự hiểu biết về trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Những gì họ thi hành sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người, kể cả chính họ. Họ phải cảm thấy hài lòng về những gì hoàn thành trong đời sống chuyên môn. Bất cứ tổ chức nào khi thay đổi thì phải nghĩ đến điều tích cực, đó là điều bình thường.

CFS sẽ như thế nào trong những năm tới?

Tôi thấy một nhóm chuyên gia có hiệu quả và được huấn luyện họ là những người tự khởi động, được thúc giục bởi sự kiện là họ đang thay đổi đời sống học sinh hàng ngày qua việc cung cấp một môi trường giáo dục an toàn. Trách nhiệm của tôi là cung cấp các dụng cụ và thái độ cần thiết để thêm sức cho nhân viên để lãnh trách nhiệm về công việc họ được yêu cầu thi hành trong HISD và có thể giải thích được.