Hồ Sơ Hoạ Đồ của Học Khu là Nguồn Tài Liệu cho Kiến Trúc Sư trong Chương Trình Bông Phiếu

Trưởng Thiết Kế CAD của HISD là Gregory Poitier sẽ điện toán hoá hồ sơ lưu trữ để duy trì và dễ dàng sử dụng

Khi trường Tiểu Học Condit của HISD di chuyển sang cơ sở mới vào năm 1914, nó trở thành trường công đầu tiên trong khu Bellaire của Houston. Chín mươi chín năm và một vài tân trang sau này, nó vẫn trong cơ sở cũ, được bao quanh bởi các nhà, trường và cơ sở thương mãi.

Để duyệt lại sự biến đổi của trường Condit và các trường HISD khác trong một thế kỷ hoặc hơn, hãy đến thăm phòng lưu trữ của học khu. Toạ lạc trong cơ sở Dịch Vụ Xây Cất của HISD ở đường Center, kho lưu trữ này gồm hàng ngàn hoạ đồ cơ sở của khu học chánh, được xếp theo mẫu tự tên các trường tiểu học, trung học I và II cấp – có từ năm 1912.

“Những gì khu học chánh làm chủ thì trong phòng này,” Trưởng Thiết Kế CAD của HISD là Gregory Poitier nói.

Nhân viên HISD, cũng như các công ty kỹ sư và kiến trúc, thường đến phòng này để lấy các thiết kế trường và quyết định xem phải dùng cách gì để sửa những khó khăn hàng ngày, kể cả những vấn đề rò rỉ và nền nhà.

Phòng lưu trữ này sẽ có thêm người ra vào khi chương trình bông phiếu 2012 về việc xây cất hay tân trang 40 trường được tiến hành. Hãy thử lấy trường hợp của Trung Học Yates trên đường Sampson, dự định được thay thế bằng một cơ sở trị giá $59.4 triệu.

Kể từ lúc xây cất đầu tiên vào năm 1958, trường Yates đã có nhiều nhánh thêm vào và tân trang. Tất cả những thay đổi đó đều được thấy trong những cuộn hoạ đồ được lưu trữ trong nhiều năm.

Kiến trúc sư Mark Sullivan của Gensler thì đã quen thuộc với phòng lưu trữ này. Ông đã đến đây trong chương trình bông phiếu 2007 khi thiết kế trường Tiểu Học Berry mới, đã được khánh thành vào mùa thu 2011.

Sullivan nói, “Đó là một nguồn tài liệu lớn,” ông tìm kiếm hệ thống ống nước nguyên thuỷ và nền nhà để giúp cho việc hoạch định một trường mới và việc phá huỷ trường cũ. “Tôi dùng bất cứ tin tức nào có thể để giúp chúng tôi có ý tưởng về điều sẽ xảy ra.”

Ông nói các kiến trúc sư Gensler sẽ đến phòng lưu trữ nhiều lần nữa, lần này để nhìn đến hồ sơ của Trung Học Waltrip ở Oak Forest, được dự định thay thế bán phần và tân trang tổng quát. Công ty này vừa được trúng giao kèo về thiết kế trường.

Các hoạ đồ trong phòng lưu trữ thì không chỉ thực tiễn nhưng còn giá trị lịch sử – như một cách để kiểm điểm một khu học chánh gia tăng từ trên 10,000 học sinh vào năm 1927 lên đến hơn 200,000 học sinh ngày nay.

Một số các trường không còn trong phòng lưu trữ, như trường Tiểu Học Cleveland, được khánh thành vào năm 1927 trên đường Jackson Hill và đóng cửa vào 50 năm sau. Các trường khác như Tiểu Học Franklin trên đường Canal đã trải qua trên năm lần tân trang hay sửa chữa, kể cả trong năm 1972 khi trường có được hệ thống máy lạnh.

Tuy HISD duy trì sự toàn vẹn của các hoạ đồ nguyên thuỷ này, Poitier đang làm việc để sao chụp lại các bản vẽ này bằng điện tử để lưu trữ an toàn hơn và dễ dàng hơn cho người sử dụng.

“Mục tiêu sau cùng là để thiết lập một cơ sở dữ liệu điện tử. Như vậy, nếu có điều gì xảy ra, chúng ta sẽ không mất các tài liệu này,” Poitier nói. “Nếu chúng ta có các bản sao điện tử, chúng ta có được nơi an toàn cho các bản vẽ.”

Poitier nói nhiều bản vẽ đã cũ và dễ nát, và khi điện tử hoá các bản vẽ này, điều đó không chỉ duy trì nhưng còn tiết kiệm được thời giờ cho người sử dụng.

Theo Poitier, sẽ tốn kém rất nhiều nếu phải vẽ lại khi chúng thiệt hại nặng vì nước hay hoả hoạn. Ông nói, đó là điều không thể để có được các tiêu điểm thiết kế bên dưới mặt đất.

“Không cách chi phục hồi được dữ kiện đó,” ông nói. “Khi bị mất là mất luôn.”