Thi Đua Thức Ăn Trưa Bổ Dưỡng Ở Trường Hoa Kỳ 6- 8 tháng Ba

Tháng Ba là Tháng Dinh Dưỡng Toàn Quốc, và trong sự nhìn nhận những thay đổi có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn thực phẩm của cá nhân, chủ đề năm nay là “Eat Right, Your Way, Every Day” (ăn thích hợp, kiểu cách riêng, hàng ngày).

HISD sẽ đặc biệt nhắm đến chủ đề dinh dưỡng vào tuần tới, khi các đại diện của học khu sẽ đến Hoa Thịnh Đốn, D.C. để ganh đua trong cuộc thi “The Great American School Lunch Challenge”. Các phần tử của sở Thực Phẩm HISD sẽ ganh đua với các đồng nghiệp của Khu Học Chánh Colonial của Tiểu Bang Delaware với sự giúp đỡ của các đầu bếp thuộc hệ thống Food TV trong cuộc ganh đua hào hứng theo kiểu “Iron Chef”.

Sau đây là một số ngày mà quý vị có thể đánh dấu vào lịch:

25 th. Hai – 17 th. Ba: “Livestock Show & Rodeo”

1–31 th. Ba: Tháng Công Tác Xã Hội

2 tháng Ba: Hội thường niên lần thứ tám “Parent Conference and Resource Fair”

4 & 5 th. Ba: Đại Hội Ngăn Ngừa Lạm Dụng Trẻ Em thường niên lần 27

7 th. Ba:Họp Uỷ Ban

10 th. Ba: Ngày đổi giờ để tiết kiệm

11–15 th. Ba: Nghỉ Mùa Xuân

15 th. Ba: Hạn chót FAFSA

29 th. Ba: Lễ Mùa Xuân

11 tháng Tư: Họp Uỷ Ban

14–20 th. Tư: Tuần Lễ Ấu Nhi

6–10 th. Năm: Tuần Biết Ơn Thầy Cô

27 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)