Empower của Đại Học Rice giúp nhiều học sinh thiểu số hình dung ra nghề nghiệp trong các ngành STEM

Học sinh đang thí nghiệm trong cuộc triển lãm STEM Expo.

Khoảng 150 học sinh từ bốn trường HISD, gồm các trường trung học North Houston Early College, Sharpstown, và Wheatley, được hé nhìn vào đời sống đại học và ngành nghề có lẽ đang chờ đợi họ sau khi hoàn tất việc học khi các em tham dự trong cuộc triển lãm “Empower STEM Expo” của Đại Học Rice vào hồi đầu tháng này.

Tổ chức đó, cùng với “Empower Dialogue” (trong đó các chuyên gia về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán [STEM] đến thăm trường và nói chuyện với học sinh về nghề nghiệp của họ) được đề ra để cho người trẻ thấy được tương lai các công việc trong các lãnh vực có liên quan đến STEM.

“Một trong những vấn đề then chốt trên toàn quốc Hoa Kỳ là học sinh không thích toán và khoa học,” giáo chức khoa học trường William là Amit Suneja nói, trong một bài báo về sinh hoạt này trong trang web của trường Rice. “Nhiều học sinh coi các môn này như một mớ con số và ý niệm không áp dụng cho chúng… nhưng số phần trăm rất lớn của những công việc lương cao thì trong các lãnh vực có liên quan đến STEM, và theo số thống kê thường được đưa ra, gần 70 phần trăm khoa học gia và kỹ sư là người da trắng hoặc Á Châu, tuy giới thiểu số chỉ chiếm hơn một phần ba dân số.”

Suneja, một sinh viên tốt nghiệp đại học Rice 2011, nói rằng một trong những khía cạnh tốt nhất của cuộc triển lãm STEM Expo là nó khích lệ học sinh khởi sự trau dồi các khả năng dựa trên quy trình.

Anh nói, “Sự phát triển toàn cầu hiện đặt trọng tâm vào các lãnh vực STEM, và các hình thức nhân dụng liên ngành đang trở nên tiêu chuẩn. Giá trị của một nhân viên tăng cao khi chứng tỏ được khả năng giải quyết vấn đề, mà tất cả những ngành này đều đòi hỏi.”

Triển lãm STEM Expo được bảo trợ bởi Schlumberger.