Thi STAAR Bắt Đầu 1 tháng Tư

Cuộc thi STAAR năm thứ 2 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 1 tháng Tư, với các bài thi viết English I và III. Các bài thi tuần thứ nhất gồm:

1 tháng Tư

 • English I Thi Viết
 • English III Thi Viết

2 tháng Tư

 • Lớp 4 Thi Viết Day 1
 • Lớp 7 Thi Viết Day 1
 • Lớp 5 Thi Toán
 • Lớp 8 Thi Toán
 • English I Thi Đọc Sách
 • English III Thi Đọc Sách

3 tháng Tư

 • Lớp 4 Thi Viết Day 2
 • Lớp 7 Thi Viết Day 2
 • Lớp 5 Thi Đọc Sách
 • Lớp 8 Thi Đọc Sách
 • English II Thi Viết

4 tháng Tư

 • English II Thi Đọc Sách

5 tháng Tư

 • Những lần thi bù của bài thi STAAR được dự trù sẽ từ 1-4 tháng Tư, 2013

Nhấn vào đây để biết đầy đủ chương trình ngày thi STAAR của HISD.

Nếu quý vị có thắc mắc về STAAR, hãy vào trang HISD phần FAQ http://houstonisd.org/STAAR hoặc gửi email về STAAR@houstonisd.org