HISD Ăn Mừng Sự Thành Công của Học Sinh trong Các Trường Dậy Sớm Môn Đại Học của Học Khu

Năm trường trung học dậy sớm môn đại học của HISD đang ăn mừng sự thành công của học sinh trong tuần lễ  “Early College High School Week” từ 25 đến 30 tháng Ba. Các trường này cho phép học sinh kiếm được bằng cán sự miễn phí trong khi lấy bằng trung học. Trường Challenge Early College High School của HISD là trường đầu tiên của HISD và trong toàn tiểu bang Texas.

“Mục tiêu của chúng tôi ở trường Challenge là cung cấp sự hỗ trợ và nguồn năng cần thiết cho học sinh để họ thành công ở trung học và đại học,” Hiệu Trưởng Tonya Miller của Challenge nói. “Những mong đợi này thì cao nhưng học sinh đến trường này đã biết điều đó và được thúc giục để thành công.”

Trường tọa lạc không xa với Đại Học Cộng Đồng Houston vùng Tây Nam, ở đây học sinh lấy các môn đại học. Maritza Vazquez, một học sinh lớp 12 của trường Challenge với trên 50 tín chỉ đại học, nhớ lại lần đầu tiên em bước vào lớp calculus tại HCC và chung quanh là những người lớn tuổi gấp đôi.

“Đó là điều rất sợ hãi khi là người trẻ nhất trong lớp,” Vazquez-Trejo nói. “Nhưng nhờ sự hỗ trợ và chuẩn bị của các giáo chức ở Challenge, em cảm thấy được an tâm. Thật vậy, em kết thúc môn học với điểm rất cao.”

Theo cuộc nghiên cứu, học sinh trong các trường trung học dậy sớm môn đại học có được 93 phần trăm tỉ lệ tốt nghiệp, so với số trung bình toàn quốc khoảng 78 phần trăm. Ngoài ra, kiếm được tín chỉ đại học trong khi ở trung học giúp học sinh hăng hái và gia tăng học hành trong thời gian ngắn và dài hạn.

“Em có gần đến 50 tín chỉ đại học, do đó, trên nguyên tắc em đã xong hai năm đại học,” Emiliano Farciert nói, em là học sinh lớp 12 tại trường Challenge, em đã bắt đầu lấy các môn Advanced Placement cùng với môn đại học khi học lớp 10. “Điều này giúp đỡ em rất nhiều vì em đã tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc.”

Trên toàn quốc có trên 200 trường dậy sớm môn đại học mà đã hiệu quả chuẩn bị học sinh – phần lớn từ các gia đình thiểu số và nghèo – được thành công ở đại học. Các trường trung học khác dậy sớm môn đại học trong HISD gồm East Early College High School, Empowerment College Preparatory Academy/South Early College High School, Houston Academy for International Studies North Houston Early College High School.

Trong chương trình bông phiếu 2012, HISD đầu tư $13.5 triệu để xây một cơ sở mới cho North Houston Early College mà nó sẽ được xây trong khuôn viên Đại Học Cộng Đồng Houston – Northeast tại số 8001 Fulton. Học sinh hiện đang sử dụng các cơ sở tạm gần địa điểm đó, ở số 99 đường Lyerly.

HISD còn đầu tư $13.5 triệu khác để xây một cơ sở mới cho South Early College, hiện tọa lạc tại Trung Học Jones số 7414 đường Lo. Cơ sở mới sẽ xây trong khuôn viên Đại Học Cộng Đồng Houston – South ở số 1900 đường Airport. Cả hai trường sẽ chứa được 400 học sinh.