“Light It Up Blue” để gia tăng ý thức về bệnh tự kỷ vào ngày 2 tháng Tư

“Light It Up Blue” là một khởi xướng toàn cầu mà nó bắt đầu Tháng Ý Thức Bệnh Tự Kỷ. Để tưởng nhớ Ngày Ý Thức Bệnh Tự Kỷ Toàn Cầu được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn, nhiều di tích, khách sạn, sinh hoạt thể thao, hòa nhạc, bảo tàng viện, các cầu, tiệm buôn và hàng trăm ngàn căn nhà và cộng đồng đã tham dự “Light It Up Blue” (chiếu sáng mầu xanh) vào ngày 2 tháng Tư hàng năm. Thật dễ và vui để “Light It Up Blue”!

Sau đây là một vài điều mà quý vị có thể thi hành với tính cách cá nhân, gia đình, nay cộng đồng:

  • Mặc Mầu Xanh Đi Làm—Mặc y phục mầu xanh và nói với bạn hữu, đồng nghiệp hãy mặc mầu xanh. Hãy chụp hình nhóm và phóng lên www.lightitupblue.org để tham dự “Light It Up Blue Challenge”.
  • Chiếu sáng Nhà/Trường Mầu Xanh—Mua bóng đèn điện và đèn lồng mầu xanh và thay thế các bóng đèn bên ngoài nhà với các bóng đèn này, hoặc có thể mua các tấm lọc mầu xanh để che phủ các đèn hiện có.
  • Trang “Light It Up Blue”—Đăng tải trên trang Facebook, Twitter, blog, hoặc trang web của quý vị về cách “lighting it up blue” (chiếu sáng với mầu xanh) để gia tăng ý thức về bệnh tự kỷ và giáo dục công chúng về bệnh này.
  • Các câu chuyện “Light It Up Blue”—Hãy vui đùa với người thân yêu, bạn hữu, đồng nghiệp, hay học sinh bị bệnh tự kỷ bằng cách kể một câu chuyện về những thành tích mới đây của họ hoặc người đó đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời quý vị qua email, Facebook, Twitter, blog, hay trang web.

Những thắc mắc có thể gửi về Ts. Shuk Wa Wong, quản lý về tâm lý tại trường, tại swong@houstonisd.org hoặc Điều Hợp Viên Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Tự Kỷ Lorraine Klim-Drew tại lklimdre@houstonisd.org.