Hỗ Trợ: Nét độc đáo của HISD

Thứ Bẩy vừa qua, các giáo chức trên toàn quốc đã đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White để tìm hiểu thêm về HISD và điều làm cho học khu này khác biệt với các học khu thành phố lớn khác.

Trên 200 nhà giáo dục đã tham dự sinh hoạt này (đọc thêm ở đây), và tôi hãnh diện nói rằng yếu tố mà nhiều người cho biết là sự thu hút chính của khu học chánh này là “hỗ trợ.”

Tại HISD, chúng tôi nhất định ‘Trở Nên Vĩ Đại Mọi Mặt’, và điều đó có nghĩa cung cấp sự hỗ trợ lớn lao cũng như sự phát triển chuyên nghiệm cho các giáo chức.

Một trong những sự hỗ trợ qua hợp tác trong học khu ngay bây giờ là sự hoạt động với Doug Lemov, tác giả cuốn Teach Like a Champion. Một chương trình thử nghiệm du nhập nhiều phương sách trong cuốn sách của ông hiện đang trong năm thứ hai tại bẩy trường của chúng ta, kể cả trường Edison Middle School, là trường ông Lemov vừa đến thăm.

Ở đó, giáo chức Mical Roy nói với ông về việc đọc sách của ông Lemov khi ở đại học, nhưng không bao giờ ông cảm thấy được sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết để thực hiện các phương sách được diễn tả trong sách cho đến khi ông gia nhập HISD. (Đọc thêm câu chuyện này ở đây.)

Tôi hy vọng là sẽ có thêm nhiều giáo chức giỏi nhận ra sự quyết tâm trổ vượt của chúng tôi và những cơ hội thăng tiến phi thường dành cho họ trong khu học chánh này – và thi hành cùng một quyết định mà những đồng môn của họ đã làm – gia nhập Nhóm HISD.