HISD Lại Được Vào Chung Kết Giải Broad

Trong hai năm liền, HISD trổi vượt từ 75 khu học chánh lớn nhất toàn quốc được vào chung kết giải thưởng mà một hệ thống trường công lập có thể đạt được: Giải “Broad Prize for Urban Education”.

Các học sinh lớp 12 của HISD giờ đây được bảo đảm có tối thiểu $150,000 cho đến tối đa $550,000 tiền học bổng nếu khu học chánh thắng giải nhất. Giải này được trao cho khu học chánh thành phố lớn ở Hoa Kỳ mà đã liên lỉ chứng tỏ các thi hành nói chung và gia tăng thành tích học sinh trong khi giảm bớt khoảng cách học hành của học sinh nghèo và thiểu số. Các học khu vào chung kết được xác định dựa trên dữ kiện thành tích học sinh từ niên khoá 2008-2009 cho đến niên khoá 2011-2012 để xét đến sự liên lỉ.

Khu Học Chánh Houston đã thắng giải Broad Prize lần đầu năm 2002, và là một trong bốn học khu vào chung kết năm 2012.

“Được vào chung kết giải Broad năm 2012 cho toàn quốc thấy rằng học sinh HISD đang đi đúng đường, nhờ các hiệu trưởng, giáo chức và nhân viên giỏi,” TGĐ Terry Grier nói. “Kiếm được vinh dự đó hai năm liền, điều đó cho thấy sự liên lỉ phi thường mà chúng tôi phải duy trì, nếu chúng tôi thực sự mong đợi các trường trong thành phố trở nên vĩ đại về mọi mặt.”

Ts. Grier cho rằng sự thi hành liên lỉ của học sinh HISD là vì sự quyết tâm của Ủy Ban Giáo Dục đối với Hướng Chiến Thuật, được thông qua với ý kiến quan trọng của cộng đồng năm 2010. Hướng Chiến Thuật tiên đoán rằng HISD hướng nỗ lực và nguồn năng đến năm khởi xướng cốt yếu:

  • Đưa một giáo chức giỏi vào từng lớp
  • Đưa một hiệu trưởng giỏi vào từng trường
  • Các tiêu chuẩn giảng dậy nghiêm nhặt và sự hỗ trợ
  • Trách nhiệm dựa trên dữ kiện
  • Tạo được sự tin tưởng qua hành động

“Tất cả các người lãnh đạo học đường nói họ coi lợi ích của học sinh trên tất cả,” Ts. Grier nói. “Ở Houston, ủy ban giáo dục của chúng tôi thực sự muốn nói như thế, và sự quyết tâm không lay chuyển của họ với các nguyên tắc cốt lõi này là động lực của mọi thứ mà chúng tôi làm cho học sinh.”

Tổ chức “Broad Foundation” công bố các học khu vào chung kết năm 2013 vào hôm thứ Năm. Các học khu khác được vào chung kết là “Corona-Norco Unified School District” ở Riverside County, Calif., cũng vào chung kết năm qua, và học khu vào chung kết lần đầu là “Cumberland County Schools”, N.C., và “San Diego Unified School District”, là nơi Ts. Grier làm tổng giám đốc trước khi đến Houston năm 2009.

“Houston phải được khen ngợi vì sự quyết tâm vững vàng để gia tăng thành tích học sinh,” Eli Broad nói, ông là sáng lập viên của tổ chức “The Eli and Edythe Broad Foundation”, là tổ chức đưa ra giải thưởng “Broad Prize”. “Nhưng ngay cả các học khu vào chung kết này đang đi đúng hướng, vẫn còn đường dài trước mặt trước khi chúng tôi có thể thực sự chúc mừng sự thành công học vấn. Và khi chúng tôi nhìn đến các học khu lớn trên toàn quốc, vẫn cần phải có sự tiến bộ rõ rệt hơn nữa.”

Giải thưởng “2013 Broad Prize for Urban Education” sẽ được trao vào tháng Chín trong một buổi lễ tại Hoa Thịnh Đốn.