Thi STAAR Bắt Đầu – Xem Chương Trình

Nhấn vào đây để biết lịch trình thi

Trong các trường tiểu và trung học cơ sở, bài thi STAAR sẽ thẩm định cùng các môn theo cấp lớp từng được thấy trong bài thi TAKS.

Nhưng bài STAAR khác với TAKS ở những cách sau đây:

  • Học sinh sẽ có bốn giờ để hoàn tất bài thi.
  • Câu hỏi thì phức tạp hơn, với sự chú trọng đến suy nghĩ.
  • Hai đến ba bài luận về phần thi viết, tùy theo cấp lớp.
  • Có nhiều câu hỏi bỏ ngỏ (không phải loại lựa chọn) về toán và khoa học.

Bài Thi Khó cho Học Sinh Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở

Tất cả bài thi sẽ được chấm điểm và báo cáo, và một điểm nguyên sẽ được trả lại. Học sinh có thể phải theo học lớp hè hoặc các lớp phụ tùy theo sự thi hành bài thi. Một sự thi hành của học sinh về bài thi STAAR có thể quyết định thứ hạng trong lớp pre-AP cho các trường trung học cơ sở, do đó, điều quan trọng là học sinh phải cố gắng hết sức làm bài thi này.

Học sinh trung học cơ sở ghi danh trong một môn cấp trung học phổ thông, tỉ như Đại Số I ở lớp chín, sẽ buộc phải lấy bài thi STAAR cuối môn EOC cho môn đó.

Nói Với Chúng Tôi

HISD từng cung cấp những tin tức mới về bài STAAR qua các diễn đàn công cộng, chương trình truyền hình, tờ truyền đơn, một trang webblog về STAAR, và truyền thông xã hội. Quý vị có nhận được tất cả các thông tin về STAAR không?