Ngày Hội Chọn Trường Sắp Tới Cung Cấp Những Lựa Chọn, Câu Trả Lời cho Phụ Huynh và Học Sinh

Tại HISD, phụ huynh và học sinh có nhiều sự lựa chọn giáo dục. Từ các chương trình Montessori và magnet cho đến vườn trẻ và trung học dậy sớm môn đại học, các đại diện từ trên 70 trường HISD sẽ có mặt trong Ngày Hội Chọn Trường HISD thường niên lần thứ ba từ 9g sáng đến trưa thứ Bẩy, 27 tháng Tư, tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th Street).

Các trường nào còn chỗ trống cho niên khoá sắp tới 2013-2014 sẽ có mặt tại ngày hội để trả lời những câu hỏi và cho biết thêm chi tiết về trường mình, về vấn đề nộp đơn và chuyển trường, và giúp đỡ phụ huynh có quyết định tốt nhất về trường học cho con em.

[vimeo 63408448 w=400 h=300]

Tin tức sẽ được cung cấp về các trường trong HISD  như magnet, charter, dậy sớm môn đại học, chương trình vanguard, chương trình vườn trẻ, chương trình đa ngữvà các chương trình đặc biệt khác được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu, tài năng và ích lợi độc đáo của từng đứa trẻ. Những trường này đón nhận tất cả học sinh có điều kiện, kể cả những em sống ngoài ranh giới HISD.

“Khi đề cập đến giáo dục con em, Khu Học Chánh Houston có một chuỗi trường và chương trình để đáp ứng nhu cầu của con em quý vị, thách đố chúng suy nghĩ, phát triển các khả năng, nhưng quan trọng hơn hết là chuẩn bị chúng để thành công ở đại học, ngành nghề, và trong đời sống,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói.

Hai trường có triển lãm trong ngày hội này sẽ là các trường mới nhất của học khu, trường

Baylor College of Medicine Academy tại trường Trung Học Cơ Sở Ryan và Energy Institute High School. Cho đến 16 tháng Năm, phụ huynh và học sinh có thể nộp đơn cho hai trường magnet mới này với đặc điểm là một học trình nghiêm nhặt nhấn mạnh đến khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán.