Khu Học Chánh Cùng Với Thành Phố, Metro, Cảng Houston Cổ Vũ Các Tương Giao Người Bảo Trợ

HISD đang khởi sự một chương trình để giúp các tiểu thương phát triển các khả năng cần thiết để ganh đua kiếm giao kèo chính phủ nằm trong phần Interagency Mentor-Protégé Program được sự bảo trợ của Thành Phố Houston, Metro, và Cảng Houston.

“Các chương trình như thế này sẽ giúp quý vị tận dụng mọi cơ hội,” Bernard Willingham nói, ông là trưởng nhóm HISD về Supplier Diversity, trong một sinh hoạt tuần qua để giúp giới thiệu khởi xướng này.

Trên 30 người đã hiện diện tại Metro vào thứ Năm vừa qua để biết thêm về chương trình mentor-protégé, mà nó chính thức nhận đơn vào tuần này. Để đủ điều kiện, một bảo trợ tương lai phải được xác nhận bởi Thành Phố Houston nay Metro như một trong các cơ sở sau: nhỏ, phụ nữ làm chủ, cựu chiến binh làm chủ, thiểu số làm chủ hay doanh nghiệp sa sút. Nó còn phải đăng ký hiện thời với Cảng Houston hay HISD.

Xem thêm hình ảnh về sinh hoạt mentor-protégé

Chương trình này xảy ra giữa công việc đang tiến hành của HISD với chương trình bông phiếu 2012, trị giá $1.89 tỉ. Khu học chánh đang hoạch định xây hay tân trang 40 trường trên toàn học khu và đang tìm kiếm các công ty và nhà buôn có phẩm chất ở Houston để giúp thi hành công việc này.

Nhờ sự hợp tác với Thành Phố Houston, Metro và Cảng Houston, khu học chánh hy vọng sẽ gia tăng khả năng tài chánh và cơ hội lập nhóm cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.

“Có rất nhiều việc xây cất,” Ruben Mercado nói, ông là Quản Lý Thương Vụ của tổ chức National Association of Minority Contractors chi nhánh Houston, đứng ra để giúp đỡ cho chương trình. “Vào cuối ngày, mục tiêu của tôi là giúp quý vị kiếm được một giao kèo.”

Dell Trahan hy vọng chương trình này sẽ giúp bà có được một người dìu dắt, là người chia sẻ kinh nghiệm của họ, nhất là với thủ tục mua bán công cộng. Công ty của bà, T&K’s Mobile Detailing and Pressure Washing, đặc biệt trong dịch vụ lau chùi.

“Tôi muốn học hỏi thêm điều đang thi hành,tôi có làm đúng không và tôi cần gì để đưa doanh nghiệp của tôi lên mức cao hơn,” bà nói.

Cho đến nay, một số người dìu dắt đã được tuyển mộ để đảm nhận vai trò dìu dắt, hy vọng có thêm người sẽ cam kết trong những tuần tới. Rice & Gardner là một công ty công nghệ từng thi hành nhiều công việc với HISD trong nhiều năm. Rudy Alvarez, quản lý hoạt động, nói công ty cam kết làm người dìu dắt để họ có thể giúp các công ty khác.

Ông nói, “Chúng tôi rất may mắn. Chúng tôi từng làm việc lâu dài với HISD.”

Để tham dự trong chương trình này, các protegés (tổ chức bảo trợ) được yêu cầu điền tờ đơn trên mạng tại http://www.hisdtracker.com/dnn/gps/home.aspx từ nay cho đến 3 tháng Năm. Các cuộc phỏng vấn sẽ được tổ chức trong tuần lễ 13 tháng Năm. Các công ty hợp lệ sẽ được thông báo vào ngày 28 tháng Năm. Chương trình này dự trù sẽ khởi sự vào ngày 4 tháng Sáu và kéo dài khoảng sáu tháng.

Willingham nói các tham dự viên sẽ làm việc với người dìu dắt về cách cải tiến hoạch định thương mãi và có thể mong đợi được học hỏi các phương pháp hữu ích về giá cả sản phẩm và các điều kiện luật pháp và tài chánh để nộp các đề nghị hay phẩm chất.

Ông nói, “Chương trình này đều có điều gì đó cho mọi người.”