HISD Tổ Chức Họp Cộng Đồng Trả Lời Những Thắc Mắc Về Ngân Sách

Trong nỗ lực cung cấp sự hướng dẫn cho người trả thuế để hiểu rõ về ngân sách học khu, Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức một chuỗi cuộc họp cộng đồng trên toàn thành phố để vạch ra tiến trình ngân sách, từ hoạch định, thông qua đến thực hiện.

“Chúng tôi muốn các cử tri hiểu tiến trình ngân sách của HISD hoạt động thế nào, mỗi trường được bao nhiêu tiền và ngay cả làm thế nào họ có thể can dự,” Trưởng Phòng Tài Chánh HISD là Kenneth Huewitt nói.  “Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm thông tin về tài chánh và ngân sách của HISD thì luôn sẵn sàng và dễ dàng để biết, như thế người trả thuế biết chính xác đồng tiền thuế của họ được phân bổ và chi tiêu thế nào.”

Các cuộc họp này sẽ đề cập đến các yếu tố then chốt về tiến trình ngân sách của HISD, tỉ như tiền đến từ đâu, bao nhiêu được phân bổ cho từng trường trong 276 trường, ai quyết định cách tiêu dùng số tiền này tại mỗi trường và ai giám sát ngân sách, và nhiều đề tài khác.

Tổng Quản Lý Hoạch Định Ngân Sách và Tài Chánh của HISD là Sharon Eaves sẽ hướng dẫn phần trình bày ngân sách tại các cuộc họp cộng đồng.

Các Cuộc Họp Cộng Đồng về Ngân Sách:

  • April 30 – 6 chiều tại trường Marshall Middle School (1115 Noble)
  • May 1 – 6g chiều tại trường Oak Forest Elementary School (1401 West 43rd)
  • May 2 – 6g chiều tại trường Key Middle School (4000 Kelly)
  • May 7 – 6g chiều tại trường Jones High School (7414 Saint Lo)
  • May 8 – 6g chiều tại trường Bellaire High School (5100 Maple)
  • May 14 – 6g chiều tại trường Revere Middle School (10502 Briar Forest)
  • May 15 – 6g chiều tại trường Reagan High School (413 East 13th)
  • May 16 – 6g chiều tại trường Milby High School (1601 Broadway)