Trung Học “Energy Institute” Giới Thiệu Trường vào ngày 2 tháng Năm

Phụ huynh và học sinh nào muốn theo học trường “The Energy Institute High School” đều được mời tham dự ngày giới thiệu trường vào thứ Năm, 2 tháng Năm, từ 4g đến 7g tối tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th Street). Trường magnet mới này của HISD hiện đang tuyển mộ học sinh lớp chín cho niên khoá 2013-2014. Các lớp lớn hơn sẽ được thêm vào hàng năm, như thế sau cùng trường sẽ phục vụ học sinh từ lớp 9 – 12.

“Tôi hồi hộp để trở nên người lãnh đạo trường trung học phổ thông đầu tiên dành để chuẩn bị học sinh trong các ngành nghề trong lãnh vực năng lượng,” Hiệu Trưởng Lori Lambropoulos nói. “Trường này đầu tiên sẽ cung cấp đặc biệt việc học hỏi trong khi pha trộn với các nghề khai thác năng lượng với giáo dục tân tiến.”

Lambropoulos cùng với các điện diện của hội “Independent Petroleum Association of America” (IPAA) sẽ có mặt trong ngày giới thiệu trường hôm thứ Năm để chia sẻ viễn ảnh của họ về trường mới này, được tọa lạc tại số 812 W. 28th Street. IPAA đang mở rộng sự hợp tác hiện thời với HISD để mở trường này và cải tiến học trình và cách giảng dậy qua các diễn giả được mời, người dìu dắt, các chuyến đi xa, trại hè, ngoại trú được trả tiền và học bổng đại học.

“Chưa bao giờ có một cơ hội tốt hơn để học sinh bắt đầu tự chuẩn bị đi vào các nghề nhiều nhu cầu, thách đố và sinh lợi trong kỹ nghệ chúng tôi,” Doris Richardson nói, ông là Giám Đốc Sáng Lập Trung Tâm Giáo Dục IPAA /PESA. “IPPA rất vui để lại được hợp tác với HISD và các nhà lãnh đạo trong kỹ nghệ năng lượng để cung cấp các sinh hoạt giáo dục mà nó sẽ phong phú hóa chương trình năng lượng nhắm đến STEM.”

Trung Học “Energy Institute” hiện đang nhận đơn cho đến 16 tháng Năm. Hãy vào thăm trang web của trường để biết thêm thông tin và lấy đơn.