Làm thế nào quá khứ nghệ thuật của người quản lý ảnh hưởng đến IT

Trong tuần này, “I am HISD”, đề cập đến các học sinh, cựu học sinh, nhân viên, và các phần tử khác của Nhóm HISD, Tổng Quản Lý về Kỹ Thuật Tin Học (Instructional Technology) Beatriz Arnillas nói về làm thế nào một quá khứ trong nghệ thuật đã đưa bà đến sự nghiệp trong IT, tại sao kỹ thuật lại rất quan trọng cho sự thành công của học sinh, và lợi ích lớn nhất khi học trực tuyến là gì.

Bà gia nhập Sở Kỹ Thuật HISD mới năm qua, nhưng tôi biết là quá khứ của bà chính yếu là về nghệ thuật. Làm thế nào từ đó bà bước sang kỹ thuật?

Sharon Lahey muốn có ai đó hiểu về khía cạnh giáo dục một căn nhà cũng như kỹ thuật, và tôi là một giáo chức nghệ thuật trước khi tôi bước vào IT. Tôi dậy vẽ và in tại Đại Học Seton Hill ở Pittsburg từ 1994 cho đến 2001. Khi tôi dời về Texas, tôi làm việc tại Blinn College. Ở đây họ không có lớp rộng đủ để có thêm các môn về lịch sử nghệ thuật, do đó họ hỏi tôi có muốn đưa môn lên trên mạng không. Tôi muốn, vì thế tôi lấy một lớp về cách thực hiện điều ấy, và thành lập lớp đầu tiên của trường này hoàn toàn về môn lịch sử nghệ thuật. Đó là khi tôi hỗ trợ việc dùng kỹ thuật để dậy.

Các bức tường trong văn phòng bà được trang hoàng với những tấm tranh thật đẹp, mà bà đã thực hiện. Bà từng là nghệ nhân trong bao lâu?

Tôi có hai bằng cấp về nghệ thuật và giáo dục, và tốt nghiệp về nghệ thuật. Tôi bắt đầu triển lãm sản phẩm nghệ thuật của tôi năm 1992, kể cả những cuộc triển lãm ở Bảo Tàng Viện Chrysler, Hofstra University, nhiều phòng triển lãm nghệ thuật của các đại học trên toàn Hoa Kỳ, và tôi cũng có trưng bầy trong các phòng triển lãm ở Scotland và Tây Ban Nha, chưa kể những nơi khác.

Bà chịu trách nhiệm việc thi hành chương trình 1:1, trong đó học sinh tại 10 trường trung học sẽ được cấp cho máy điện toán trong niên khoá sắp tới để học. Bà thấy khởi xướng này ảnh hưởng thế nào đến việc học của học sinh và cách giảng dậy của giáo chức?

Không có gì mới về việc học dựa trên đồ án, học khám phá, và học hợp tác. Nhiều giáo chức đã thi hành điều này. Kỹ thuật chỉ là dụng cụ để làm cho dễ dàng hơn.

Lợi ích lớn nhất khi học trực tuyến so với học trong lớp là gì?

Có nhiều cách mà kỹ thuật nới rộng đến lớp học cũng như khích lệ người học tập trung. Để tôi lấy một thí dụ: khi tôi dậy lịch sử nghệ thuật trong một phòng tối, chiếu phim và thuyết trình, các học sinh nằm dài trên ghế và lấy nón che đầu (chuẩn bị để ngủ). Tôi rất đam mê về nội dung, nhưng để có hiệu quả, học sinh phải tích cực.

Người học trực tuyến có cơ hội tham dự tích cực trong tiến trình này. Họ có thể tìm kiếm nội dung, xem phim video, hoặc đọc qua tài liệu, đi theo những chỉ dẫn, chia sẻ những gì tìm được với người khác, tạo ra một văn bản, phim video hay đồ án, xếp đặt dữ kiện, và trình bầy.

Trong vai trò mới của tôi, tôi cung cấp thông tin và cho biết ý kiến phản hồi, sau đó đưa ra các sinh hoạt rõ rệt để điều hợp sự tổng hợp, thẩm định và suy nghĩ chín chắn. Sự hiểu biết ở lĩnh vực cao này thì dễ đạt được qua sự học hỏi dựa trên đồ án. Thí dụ, sau khi cho biết các nguồn về thời kỳ Baroque ở Pháp, tôi yêu cầu học sinh làm một thu thập trên mạng các nghệ thuật thời Baroque mà vua Louis XIV rất thích. Học sinh phải nghiên cứu xem tranh nào hấp dẫn vua và ai là nghệ nhân lúc bấy giờ, và chúng bảo vệ sự chọn lựa của mình dựa trên sự hiểu biết về tài liệu. Dĩ nhiên, đây chỉ là một thí dụ về bài học về lịch sử nghệ thuật. Mỗi môn thì độc đáo và các giải pháp thì khác nhau.

Bà thấy điều này có giúp gì cho học sinh nghèo không?

HISD và Blinn giống nhau ở điểm trường cộng đồng là cho mọi người. Các nguồn tài nguyên có thể hiếm, nhưng các nhà giáo dục chọn làm việc trong các tổ chức này thì phải tận tâm với học sinh. Đó là điều rất quan trọng.

Kỹ thuật có thể đem sự giáo dục tốt cho mọi người, bất kể tình trạng kinh tế. Nếu quý vị ở một trường loại Ivy League, quý vị có thể sang Âu Châu để học nghệ thuật. Tại một trường đại học cộng đồng, quý vị không có cùng những cơ hội đó. Nhưng nếu một môn trực tuyến được đề ra cách thuận tiện, học sinh sẽ có thể có những nguồn tài nguyên lạ lùng đó, giống như các điện Louvre hay điện Versailles trên mạng, ở đây học sinh có thể thấy hình ảnh 360 độ. Đây là những gì môn trực tuyến cung ứng. Chúng ta cũng có các chương trình rất tốt, tỉ như Khan Academy, Discovery Learning, và MOOC của các đại học hàng đầu.

Có rất nhiều chương trình (apps) rẻ hoặc miễn phí để học, và các giáo chức ở đây và trên toàn quốc đang phát triển và chia sẻ các bài học kiểu mẫu. Ngoài ra, chúng ta có Web 2.0 mà học sinh có thể dùng để thiết kế sản phẩm để chứng tỏ là các em có học.

Các chương trình liên kết xã hội, tỉ như Ning và Edmodo, khích lệ các nhóm chuyên nghiệp cho giáo chức và hợp tác học hỏi cho học sinh. Sự thách đố là chọn lựa những dụng cụ này mà nó thích hợp nhất với lớp, và cung cấp cho trường cũng như giáo chức sự hỗ trợ cần để sử dụng cách hữu hiệu.