Tiểu Học McGowen mừng tên trường trong một buổi lễ tái khánh thành

Trong một buổi lễ nhìn nhận sự chính thức thay đổi tên trường Tiểu Học Gardens, các nhà giáo dục và cả chính trị gia đã nói đến di sản của ông Ernest McGowen trong việc phục vụ cộng đồng cũng như trở nên đèn soi cho trẻ em mà một ngày nào đó các em sẽ bước đi trong hành lang của trường giờ đây mang tên của ông.

Trong khi việc đổi tên trường đã chính thức hóa hồi đầu năm nay sau sự hỗ trợ lớn lao của cộng đồng, trường tại số 6820 Homestead về phía đông bắc thành phố đã chính thức khánh thành là trường Tiểu Học Ernest McGowen Sr.

“Chúng tôi rất phấn khởi,” HIệu Trưởng Dana Arreola nói. “Chúng tôi sẽ đảm bảo là di sản của ông sống mãi ở đây. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, chúng tôi biết rằng học sinh sẽ tiếp tục trở nên vĩ đại.”

Nếu không có ảnh hưởng của ông McGowen, trường này có thể chỉ là một kỷ niệm, Cựu Tổng Trưởng Giáo Dục Rod Paige và cả cựu Ủy Viên Giáo Dục HISD Carol Mims Galloway đều nói như vậy.

Sau vụ sập mái trường năm 1996 của trường tiểu học lúc bấy giờ tên là Houston Garden, bà Galloway và ông Paige cả hai nói rằng họ đánh cá với nhau là học khu có thể xây lại trường này bất kể số học sinh ghi danh xuống thấp. Bà Galloway nói sau cùng bà đã đến với ông McGowen để xin ông nói với ông Paige tìm ngân quỹ để sửa trường.

Bà nói ông McGowen và các người khác đã mất khoảng một giờ để nói với ông Paige, lúc bấy giờ ông này là tổng giám đốc HISD, hãy tìm ra phương cách để sửa trường. Ông Paige nói khôi hài rằng khi kể ra những sự giúp đỡ của ông McGowen sẽ tiết kiệm được thời giờ của mọi người.

Trong một cuộc thăm dò bán chính thức trong sinh hoạt này, trên hai phần ba khách tham dự khoảng 150 người nói rằng họ được giúp đỡ hoặc được khích lệ bởi ông McGowen.