Nhận biết giá trị của sự cải tiến vững chắc và bền bỉ

Trong HISD, chúng ta thường nói  về “giá trị tích lũy”, là một sự đo lường tiến bộ, hay sự cải thiện điều gì đó nhiều ít sau thời gian. Và đó là điều mà chúng ta vừa có một cơ hội để được nhận biết khi các đại diện của tổ chức Eli and Edythe Broad Foundation đến HISD lần thứ hai trong tuần này.

Vì khu học chánh được chọn vào chung kết cho giải Broad Prize for Urban Education năm qua, học khu nhận được $150,000 tiền học bổng để phân phối cho các phần tử xứng đáng của Lớp 2013. Nhưng họ thấy rằng khả năng của các em nhận học bổng quá nhiều nên họ đã phá lệ và gia tăng số tiền ấy lên $165,000, do đó chín học sinh lớp 12 sẽ nhận được học bổng lên đến $20,000. (Đọc tin liên hệ ở đây.)

Những học sinh này được chọn không phải vì lúc nào cũng đứng nhất. Thay vào đó, các em được chọn vì đã cố gắng học hành, và sau thời gian, đã có tiến bộ vững vàng và những cải tiến đáng kể trong việc học.

Một thanh niên thú nhận rằng theo thường lệ em đã không làm đơn xin học bổng chỉ vì lý do đó. Vì em không thuộc hàng đầu trong lớp, em không hy vọng kiếm được học bổng nào. Nhưng khi công bố học ôổng trong cuộc họp báo, em nhìn nhận rằng em “rất hãnh diện” khi có được học bổng này – và tôi cũng vậy.

Hãy cùng với tôi chúc mừng José Herrera và tám học sinh khác cũng được học bổng. Các em đáng được tôn trọng khi đương đầu với những nghịch cảnh, là một yếu tố cốt yếu để Trở Nên Vĩ Đại Mọi Mặt.