Phụ huynh và học sinh đầy chật cuộc họp thông tin về North Forest

Hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tụ họp vào hôm thứ B, 25 tháng Sáu để biết thêm về việc sát nhập cộng đồng North Community vào Khu Học Chánh Houston. Ủy Viên Giáo Dục Texas đã ra lệnh HISD phải đưa North Forest sát nhập vào ngày 1 tháng Bẩy. Để giúp cho sự chuyển tiếp được trôi chảy, HISD đã tổ chức một chuỗi các cuộc hop cộng đồng. Buổi họp cuối cùng sẽ được tổ chức vào thứ Năm, 28 tháng Sáu, từ 6g30 đến 7g30 tại trung tâm Eden, 7540 N. Wayside.

Trong cuộc họp hôm thứ Ba, nhân viên HISD đã đề cập đến những lưu tâm và trả lời các câu hỏi về các đề tài tỉ như đề nghị về các ranh giới trường theo học và lớp hè. Học sinh North Forest nào phải theo học lớp hè sẽ nhận được thư thông báo.

Các lớp hè North Forest sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 8 tháng Bẩy, và sẽ kết thúc vào thứ Năm, 1 tháng Tám, trong bốn trường sau: North Forest HS, Forest Brook MS, Shadydale ES, và Hilliard ES. Các lớp sẽ từ 8g sáng đến 5g chiều, thứ Hai – thứ Năm. Khởi sự từ thứ Hai, 1 tháng Bẩy, HISD sẽ bắt đầu nhận đơn của các nhà giáo muốn dậy lớp hè trong các trường vùng North Forest.