Cựu giáo chức lâu đời của HISD là Jean Hines Caldwell từ trần

Jean Hines Caldwell, một giáo chức và cố vấn lâu đời của Khu Học Chánh Houston, đã từ trần hôm Chúa Nhật vừa qua khi được 83 tuổi.

Caldwell bắt đầu sự nghiệp của bà trong HISD như một chuyên gia về thính học và trong 38 năm là giáo chức và cố vấn tại trường Trung Học Wheatley. Vào năm 2005, HISD lấy tên của bà để đặt tên cho một trường tiểu học để vinh danh bà. Trường Tiểu Học Jean Hines toạ lạc tại 5015 W. Orem Dr. vùng tây nam Houston.

“Bà Jean Hines Caldwell là một nhân vật lịch sử ở Houston và cộng đồng,” Ủy Viên GD Học Khu IV của HISD là Paula Harris nói. “Những nỗ lực mạnh mẽ của bà không chỉ thay đổi đời sống các em mà bà ảnh hưởng nhưng còn các thế hệ kế tiếp. Mỗi người chúng ta phải tha thiết đóng góp như thế cho cộng đồng chúng ta.”

Caldwell kết hôn 59 năm với ông Booker T. Caldwell, ông từ trần tháng Bẩy 2011. Con của bà, Mục Sư Kirbyjon Caldwell, là một mục sư nổi tiếng tại nhà thờ Windsor Village United Methodist Church và đã dâng lời cầu nguyện trong cả hai buổi lễ đăng quang tổng thống George W. Bush (năm 2001 và 2005). Những họ hàng còn lại của bà là Mục Sư Caldwell, con gái, Dorothea Pickens, năm cháu và hai chít.

Nghi thức cầu nguyện cho bà Caldwell sẽ được tổ chức tại trung tâm Kingdom Builders’ Center, 6011 W. Orem Dr., lúc 7g tối ngày 30 tháng Bẩy.