Tổ chức “Cool to Be Smart” thường niên lần thứ ba ngày 4 tháng Tám

Tổ chức “Cool to Be Smart” thường niên lần thứ ba của HISD được dự trù vào ngày 4 tháng Tám, tại trung tâm “Bayou City Event Center” (9401 Knight Road, 77045), và gần 1,000 phần tử của Lớp 2013 của HISD được mời để tham dự với cơ hội trúng được một chiếc xe mới, một máy điện toán xách tay, một học bổng đại học, và nhiều giải thưởng khác.

Học sinh đủ điều kiện tham dự là các học sinh lớp mười hai tốt nghiệp vào mùa xuân này, các em đã ghi danh lấy từ năm môn trở lên Advanced Placement (AP) hay International Baccalaureate (IB)—hoặc cả hai—và đã lấy các bài thi tương ứng trong những năm ở trung học. Trên 1,000 học sinh đủ điều kiện để được bốc thăm trong năm vừa qua.

Những học sinh nào vừa tốt nghiệp và đủ điều kiện tham dự bốc thăm năm nay sẽ được thông báo và được mời tham dự, nhưng họ phải hiện diện để được thắng giải. Các cựu học sinh cũng có thể gọi Evelia Velazco ở số 713-556-7017 để biết họ có đủ điều kiện hay không.

Sau đây là mt s thi đim mà quý v mun đánh du vào lch:

  • 2 th. Tám: Lớp hè chấm dứt
  • 4 th. Tám: Bắt đầu  “Cool to Be Smart”
  • 8 th. Tám: Họp Ủy Ban Giáo Dục (thường lệ)
  • 10 th. Tám: Ngày Hội Tựu Trường (.pdf)
  • 16-18 th. Tám: Ngày Miễn Thuế ở Texas
  • 26 th. Tám: Ngày tựu trường (học sinh)
  • 2 th. Chín: Lễ Lao Động
  • 7 th. Chín: Đi bộ “Grads Within Reach”