Giải Broad một Chiến Thắng Lớn cho Học Sinh HISD

Tuy tôi không thể nào vui hơn về việc HISD thắng giải Broad Prize – giải thưởng giáo dục lớn nhất nước – tôi đặc biệt bang hoàng cho học sinh chúng ta, bởi vì điều này có nghĩa các học sinh tốt nghiệp sẽ nhận được $550,000 tiền học bổng đại học. Nó còn có nghĩa là mọi học sinh chúng ta theo học khu học chánh thành phố lớn tốt nhất trong nước.

Tuy chúng ta là một nhóm, và tất cả chúng ta tích cực hoạt động cho điều này, chính học sinh là những người được công nhận bởi tổ chức “Eli and Edythe Broad Foundation”. Chính học sinh là người đưa đến sự tiến bộ trong bốn năm qua. Và chính học sinh là người sẽ gặt hái các phần thưởng.

Nhìn đến trước, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện tỉ lệ tốt nghiệp và bảo đảm rằng học sinh tốt nghiệp của HISD được chuẩn bị lên đại học. Chúng ta sẽ tiếp tục thiết lập các môi trường học hành của thế kỷ 21, là nơi học sinh có được kỹ thuật mới nhất, gồm các máy điện toán cho mọi học sinh trung học. Những tiến bộ trong kỹ thuật đang biến đổi giáo dục bằng cách đem cho học sinh sự tiếp cận với thế giới bên ngoài lớp học và khích lệ các em xây dựng chính sở học của mình.

Nhưng trước hết, hãy dành đôi phút để thưởng thức vinh dự này trước khi chúng ta trở lại làm việc để trở nên vĩ đại về mọi mặt.

Đó là đường phải đi, Nhóm HISD!