Nghiên cứu sử thế giới thúc giục các học sinh HAIS đến thăm các chùa địa phương

Một nhóm học sinh lớp chin của trường Houston Academy for International Studies mới đây đã đến hai nơi thờ phượng địa phương là một phần của lớp Sử Thế Giới.

Các học sinh đã đến thăm chùa BAPS Swaminarayan Hindu Temple ở Stafford và Chùa Việt Nam ở Sugar Land vào ngày 6 tháng Chín để lĩnh hội them một số kiến thức về tôn giáo, kiến trúc và phong tục của các quốc gia mà các em sẽ học trong lớp.