Các Giáo Chức Hiệu Năng Cao Vẫn Ở Lại HISD

Các giáo chức mà học sinh của họ có sự tiến bộ học vấn thì thường tiếp tục dậy học trong HISD, theo như một dữ kiện mới nhất về việc giữ nhân viên ở lại.

HISD kiên trì đăng tải tỉ lệ giữ lại giáo chức hàng năm từ 83-84 phần trăm kể từ khi phát động Effective Teachers Initiative (ETI) vào năm 2010. ETI, dùng dữ kiện để bảo đảm rằng các lớp của HISD có các giáo chức hữu hiệu, cho thấy việc trở lại mạnh mẽ của các giáo chức có hiệu năng cao. Dữ kiện mới được công bố của các giáo chức hiệu năng cao dựa trên dữ kiện gia tăng học vấn của học sinh là 88 phần trăm. Học sinh được dậy bởi những giáo chức này thì gia tăng học vấn nhiều hơn một năm.

Các những dấu hiệu rõ ràng khác rằng nỗ lực tuyển mộ, phát triển và giữ lại các giáo chức hiệu năng cao của HISD thì có kết quả. Kể từ 2010, HISD thay đổi cách tuyển mộ và chọn lọc các giáo chức mới, trong khi còncung cấp cho các giáo chức sự phát triển chuyên môn họ cần. Số người xin việc dậy học trong HISD cho niên khoá 2013-2014 gia tăng gần gấp đôi đến 10,578. Điều này đã giúp học khu khởi sự niên khoá với 99.7 phần trăm chức vụ dậy học được lấp đầy, điều đó có nghĩa có ít giáo chức thay thế dậy học sinh hơn trước.

“Đây là một tin thật khích lệ bởi vì nó cho thấy rằng các giáo chức từng giúp đỡ học sinh tiến bộ học vấn thì trở lại làm việc trong HISD, và họ ở lại,” Tổng Giám Đốc Terry Grier nói. “Không một yếu tố nào có ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hơn là phẩm chất của giáo chức trong lớp, và phẩm chất của các giáo chức trong các trường HISD thì chưa bao giờ tốt hơn.”

Khi HISD tiến bước, học khu chú trọng đến việc giúp các giáo chức xây dựng các sự nghiệp lâu dài mà nó giữ họ lại trong lớp để có ảnh hưởng phi thường đến học vấn của học sinh. Bây giờ là năm thứ hai, chương trình Career Pathways của HISD đã đem cho trên 200 giáo chức cơ hội để phục vụ trong các vai trò lãnh đạo các trường, trong khi trả thêm cho họ vì sự tận tụy. Theo truyền thống, các giáo chức hàng đầu buộc phải nhận công việc quản trị để có thể được trả lương cao hơn.

Ts. Grier nói, “Các giáo chức không phải từ giã lớp học để thăng tiến sự nghiệp. Trong HISD, chúng tôi khuyến khích các giáo chức giỏi hãy ở lại nơi mà cần họ nhất – trong các lớp để làm việc trực tiếp với học sinh.”

HISD đang hỗ trợ 223 người lãnh đạo giáo chức trong 53 trường với các vai trò lãnh đạo giáo chức mà nó bao gồm huấn luyện viên giảng dậy, chuyên gia can thiệp, chuyên gia phân tích và theo dõi dữ kiện, huấn luyện viên giới thiệu trường, chuyên gia kỹ thuật giảng dậy, và lãnh đạo giảng dậy STEM.