Nhận biết – và củng cố – sức mạnh của thực tập

Hầu hết người ta đều trải qua sự thực tập vào lúc nào đó trong cuộc đời. Có thể họ học cách chơi đàn vĩ cầm hay cách ném banh theo đường cong. Nhưng rồi, vào một thời điểm nào đó, sự thực tập này biến dạng.

Dan Heath, đồng tác giả các cuốn Made to StickSwitch, lý luận rằng nhu cầu thực tập không bao giờ biến mất; thay vào đó, sự hãnh diện, sợ hãi, và hài lòng – tất cả đều là kẻ thù của sự thực tập – thỏ thẻ với chúng ta rằng, chúng ta đã tốt đủ.

Trong cuốn sách mới của ông, Practice Perfect, tác giả và nhà giáo Doug Lemov khám phá những nguyên tắc thực tập và kể chi tiết “42 quy tắc để ngày càng tốt hơn.” Với các trường HISD trong chương trình thử nghiệm Teach Like a Champion (TLAC), các quy tắc này cải tiến cách họ tiếp cận sự phát triển chuyên môn và thi hành các kỹ thuật TLAC trong toàn trường.

Sự phát triển chuyên môn cho các giáo chức thường gồm việc đọc, học hỏi, và đôi khi suy nghĩ về một ý tưởng hay ý niệm mới. Nhưng Lemov thấy rằng để các giáo chức vượt qua khoảng cách “đã hiểu/đã làm”, sự phát triển chuyên môn còn có nhiều điều hơn nữa.

Các trường TLAC dùng một mô hình bao gồm kỹ thuật phê bình, phân tích phim video, hoạch định, thực tập, và ý kiến phản hồi. Các giáo chức tại các trường này có cơ hội để thực tập những kỹ thuật mới trong một môi trường an toàn, vui vẻ trước khi “thi hành sống” trước mặt học sinh.

Lúc đầu, các giáo chức nghĩ rằng nếu họ được yêu cầu thực tập điều gì đó, đó là vì họ đang làm sai. Lemov nói điều này “cho thấy thành kiến của chúng ta rằng sự thực tập chỉ dành cho người chưa có kinh nghiệm hay còn kém.” Nhưng khi sử dụng các quy tắc từ cuốn Practice Perfect, các người lãnh đạo giáo chức có thể vượt qua trở ngại lúc đầu này và giúp các giáo chức thực tập.

Trường trong chương trình TLAC Pilot Program, cùng hợp tác với Sở Phát Triển và Hỗ Trợ HISD và ông Doug Lemov, đang làm việc để loan truyền thông điệp, “Thực tập không có nghĩa là tôi dở. Thực tập là tuyên bố rằng tôi có thể giỏi hơn.”