Sự tham dự của phụ huynh báo trước sự thành công của con em

Học sinh giỏi khi trường và phụ huynh hợp tác để đem cho các em mọi sự hỗ trợ cần thiết trong lớp cũng như ở nhà.

HISD quyết tâm cung cấp cho phụ huynh mọi thông tin cần thiết để hỗ trợ việc học hành trong mọi giai đoạn giáo dục con em, từ những năm vườn trẻ cho đến khi tốt nghiệp. Khu học chánh có một chương trình chuẩn bị đi học để giúp phụ huynh chuẩn bị con em được thành công học vấn. Chương trình “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY) cung cấp giảng viên đến tận nhà mỗi tuần một lần và dậy họ cách chuẩn bị con em đi học. Chương trình này giúp bớt đi khoảng cách thành tích và đem cho học sinh những khả năng căn bản về đọc sách cần thiết trước khi các em đến trường.

Trang web “Family and Community Engagement của HISD có những nguồn giá trị giúp phụ huynh trở nên các hợp tác viên giáo dục hữu hiệu và hỗ trợ con em. Các sinh hoạt phụ huhh trực tiếp có lợi cho học sinh gồm sự thăm viếng trường thường xuyên, gặp gỡ và liên lạc với các giáo chức, và tích cực tham dự hội PTO hay PTA. Ở nhà, phụ huynh phải có một chỗ yên tĩnh để con em học hành và làm bài tập, phải biết chắc các em ngủ đầy đủ, và đặt các giới hạn về thời gian chơi game và các sinh hoạt tương tự. Cũng là một ý tưởng hay khi đề ra các mục tiêu, thảo luận về sự quan trọng của việc đi học hàng ngày, và khích lệ con em cố gắng hết sức.

Khi gia đình và trường cùng làm việc với nhau, kết quả là các em học sinh được thành công ở trường, có một thái độ tích cực đối với giáo dục, và khi tốt nghiệp các em sẵn sàng lên đại học và chọn ngành nghề.