“Televisa Foundation” Giúp Người Học Tiếng Anh ‘Thể Hiện Ước Mơ’

Dulce Maria, một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng ở Mễ, đã đến thăm trường Trung Học Burbank trong chương trình Live the Dream của Televisa Foundations.

Dulce Maria, một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng ở Mễ, đã đến thăm trường Trung Học Burbank trong chương trình ‘Live the Dream’ (thể hiện ước mơ) của tổ chức Televisa Foundations.

Các học sinh học Anh ngữ tại trường Trung Học Burbank của HISD đã biết được bài học quan trọng khi nhắm lên cao, khi khoa học gia não bộ và một nghệ sĩ nổi tiếng đến trường này.

Ts. Arturo Hernandez, một giáo sư tâm lý và giám đốc chương trình phát triển khoa não của Đại Học Houston, và Dulce Maria, một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng, đã đến trường này vào hôm 9 tháng Mười Hai để mở đầu một sự hợp tác mới với tổ chức Televisa Foundation.

“Chúng tôi hãnh diện là trường đầu tiên trong chương trình ‘Live the Dream’ của Televisa Foundation,” Hiệu Trưởng Rosa Hernandez nói. “Nền tảng của một tổ chức vô vị lợi đã được khởi sự vào tháng Chín 2013 bởi Grupo TelevisaMexico City, nhóm truyền thông đứng đầu thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.”

Chương trình này được đề ra để khích lệ học sinh nhận biết các ước mơ của mình, tìm kiếm những gì phải có để đạt được các ước mơ ấy, và có những bước mở đầu để đạt được các điều ấy: đi học đều, được điểm cao, và xin sự giúp đỡ khi cần.

“Chúng tôi biết người học Anh ngữ phải vượt qua nhiều trở ngại và thử thách,” Hernandez nói thêm. “Nhưng qua công việc, sự quyết tâm, và giáo dục, quý vị có thể biến đổi ước mơ thành hiện thực.”

HISD có hàng trăm hợp tác viên cộng đồng để giúp học sinh thành công. Để biết thêm về cách quý vị hợp tác, xin vào trang web Strategic Partnerships.

<!–<!–
20131209_Burbank – Images by Houston Independent School District