Nguồn Năng Ít Biết Giúp Phụ Huynh Giải Quyết Khó Khăn

Maderian Johnson có một vấn đề. Đứa con trai 17 tuổi của bà, một học sinh tại trường Trung Học Westbury của HISD, bị đuổi tạm vì nghỉ học quá nhiều, và bà được trường mời đến để thảo luận về hoàn cảnh này.

Nhưng bà Johnson vẫn còn trong tình trạng phục hồi sức khỏe sau cuộc giải phẫu và không thể đến trường gặp ban quản trị. Bà gọi cho trường để yêu cầu họp qua điện thoại.

“Người mà tôi nói chuyện với thì không biết tôi và tình cảnh tôi như thế nào, nhưng ông ta thật cứng rắn,” bà Johnson nói. “Ông ta hành xử như thể tôi bào chữa cho việc không đến họp, và điều đó không đúng. Tôi không được khỏe, tôi sẽ trải qua một cuộc giải phẫu khác, và tôi không cảm thấy thoải mái để rời nhà.”

Do đó bà Johnson đã gọi cho trung tâm Giúp Đỡ Phụ Huynh và Cộng Đồng (Parent and Community Assistance Center – PCAC) của học khu để xin giúp đỡ, và nhân viên ở đây đã mau chóng giải quyết hoàn cảnh này.

“Tôi chỉ muốn biết quyền lợi của tôi là một phụ huynh thì như thế nào,” bà Johnson giải thích. “Bà (Alma) Aguilar thật tử tế và có lòng thương cảm. Tôi cảm thấy đau lòng và nặng nề khi gọi điện thoại, nhưng sau khi nói chuyện với bà, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bà giải thích rằng chính sách về việc vắng mặt có nói rằng ban quản trị trường có quyền yêu cầu phụ huynh họp mặt với họ, nhưng sau đó bà làm việc với tôi để tìm ra một giải pháp, và bây giờ tôi được sắp xếp để đến trường trong một vài ngày sau cuộc giải phẫu lần tới, như thế tôi sẽ có đủ thời giờ để phục hồi sức khỏe.”

Bà Johnson nói đây là lần thứ ba bà gọi cho trung tâm PCAC trong vài năm, và mỗi lần đều có cảm nghiệm tốt đẹp. “Là một phụ huynh, tôi sẽ loan truyền tin này và để mọi người biết (là có nguồn tài nguyên này),” bà nói. “Nếu không có bà Aguilar (và trung tâm PCAC), có lẽ tôi vẫn ngồi đây và khóc.”

Nếu quý vị hay ai đó mà quý vị biết, cần đến sự giúp đỡ để giải quyết những vấn đề, hay sự tranh chấp có liên can đến chính sách, thủ tục, hay cá nhân trong học khu, vui lòng gọi số 713-556-7121 để được giúp đỡ.