Điều đó có nghĩa gì nếu phiếu điểm học sinh có chữ ‘NG’

Khi phụ huynh học sinh các lớp K – 12 của HISD nhận được phiếu điểm vào ngày 10 tháng Giêng, có thể họ tìm thấy một nhận xét mới – “NG” – mà nó ngăn cản không thấy được điểm hạng vì nghỉ học nhiều.

NG không phải là bị rớt – thật sự có thể đậu – nhưng theo các điều kiện nới rộng của tiểu bang về việc chuyên cần, học sinh này đã không có đủ thời giờ trong lớp để được điểm hạng cho môn đó.

“Vắng mặt quá đáng, không có phép” là sự giải thích chính thức mà phụ huynh sẽ thấy – có nghĩa học sinh này thiếu 10 phần trăm hay nhiều hơn số giờ trong lớp. Một điểm hạng sẽ được ấn định và ghi nhận bởi HISD, nhưng trên thực tế, nó sẽ được che đi trong phiếu điểm.

Đó là tin xấu. Tin mừng là, theo Mark White, giám đốc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Đường của HISD, tình trạng này có thể chữa được – với điều kiện là học sinh này có điểm đậu trong thời kỳ đó. “Phụ huynh cần liên lạc ngay với trường để tìm hiểu xem những gì cần làm và học sinh cần lấy môn gì khi bước vào phần thứ hai của niên khoá để phục hồi tín chỉ hay để tốt nghiệp,” ông White nói.

Tùy theo hoàn cảnh học sinh, điều đó có thể gồm việc học lại, phục hồi tín chỉ, hay được tín chỉ nhờ bài thi với điểm tối thiểu 70 phần trăm.

Một lựa chọn khác đã có trong một vài năm cho những học sinh nào vắng mặt từ 11 đến 25 phần trăm thời gian. Các em có thể làm việc với hiệu trưởng để lập ra kế hoạch sửa đổi tình trạng mà khi hoàn tất các em sẽ được tín chỉ.

Một lựa chọn sau cùng, cho học sinh với những hoàn cảnh quá đáng, là nộp đơn kháng cáo lên tiểu ban chuyên cần trong trường.

Chữ “NG” nằm trong các quy tắc mới – được gọi là HB 5 – được thông qua bởi Lập Pháp Texas trong khóa họp sau cùng để đưa ra các tiêu chuẩn đồng nhất, nghiêm nhặt để lên lớp và tốt nghiệp. Đó là một trong vài thay đổi mà học sinh và phụ huynh đang thấy vì HB 5.

Số bài thi cuối môn STAAR bó buộc để tốt nghiệp trung học đã được giảm bớt từ 15 xuống năm. Khởi sự với niên khoá 2014-2015, học sinh vào lớp chín sẽ phải chọn hai con đường tốt nghiệp với sự nghiêm nhặt khác nhau và sẽ phải chọn “những xác nhận” – các lãnh vực học thuật và ngành nghề – để theo đuổi trong kế hoạch tốt nghiệp của mình.

Muốn biết thêm về STAAR và HB 5, hãy vào www.houstonisd.org/STAAR.