Quyết định, quyết định: Tuần Chọn Trường cổ vũ sự đa dạng

Tuần lễ “National School Choice Week (NSCW) thường niên lần thứ tư khởi sự trên toàn quốc ở Houston vào lúc 4g chiều thứ Bẩy, 25 tháng Giêng tại Union Station thuộc “Minute Maid Park, 501 Crawford St. Sinh hoạt này cung cấp cơ hội để biết thêm về chương trình Chọn Trường của HISD (School Choice) và tổng quát về các chương trình giáo dục được cung ứng bởi nhiều trường học khu như magnetvanguard, International Baccalaureate, Montessori, và các trường dậy sớm môn đại học, các viện học thuật, và các trường charter. Dù hạn chót nộp đơn magnet để được cứu xét đợt đầu là tháng Mười Hai, vẫn còn nhiều chỗ trống trong các trường giỏi trên toàn khu học chánh.

Theo Andrew R. Campanella, Chủ Tịch NSCW, các viên chức NSCW chọn Houston để khởi sự vì rất nhiều công việc đang được thi hành ở đây để thúc giục chọn trường. Campanella nói, “Nhìn vào các trường công lập, Texas có lẽ thuộc 10 trường hàng đầu. Các trường magnet Houston là một số trường giỏi nhất nước.”

Các trường HISD tham dự trong nghi thức khai mạc của NSCW tại Minute Maid Park gồm các trường tiểu học ParkerRoberts, các trường trung học I cấp Clifton, Johnston, và Revere; và Chavez HS. Các sinh hoạt trong ngày này gồm diễn giả được mời, trình diễn nhạc, tiệc trà và nhiều thứ khác. Tham dự miễn phí, nhưng cần giữ chỗ trước.

Một số trường magnet của HISD sẽ cử hành NSCW trong trường vào thứ Hai, 27 tháng Giêng, cho đến thứ Sáu, 31 tháng Giêng, bằng cách đeo khăn quàng vàng NSCW và sinh hoạt phụ huynh đi thăm trường, học sinh trình diễn văn nghệ, bích họa, và tổ chức học sinh. Xem bên dưới để biết danh sách sinh hoạt.

Cho tới nay, 45,814 đơn đã nhận được để xin vào 97 trường magnet của HISD, nhưng vẫn còn thời giờ để nộp đơn cho các trường còn chỗ trống. Một danh sách các trường magnet còn chỗ sẽ được niêm yết vào đầu tháng Hai.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm các phụ huynh rằng họ có thể chọn đúng trường hầu đáp ứng các nhu cầu và khả năng độc đáo của con em,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói.

Phụ huynh sẽ được thông báo về tình trạng nộp đơn magnet của con em qua bưu điện sau ngày 28 tháng Ba. Những học sinh nào được “chấp nhận” thì phải cho biết họ sẽ theo trường nào trong niên khoá 2014-2015 bằng cách ký tên và nộp lại tờ “Student Entrance Agreement” không trễ hơn thứ Sáu, 11 tháng Tư.

Những học sinh nào không được nhận vào chương trình ngay thì sẽ nhận được một lá thư cho biết họ trong “danh sách chờ đợi”, “ngoài học khu,”  hay “không đủ tiêu chuẩn.” Các điều hợp viên magnet sẽ bắt đầu gọi điện thoại để cung ứng các chỗ trống cho những học sinh trong danh sách chờ đợi, học sinh này sẽ được đôn lên nếu có trường nào mà học sinh từ chối không tham dự. Việc chọn các học sinh ngoài học khu sẽ bắt đầu vào đầu tháng Sáu, sau khi mọi ứng viên trong học khu đã được chấp nhận.

Những học sinh nào nhận được thư “không đủ tiêu chuẩn” cho một chương trình magnet đặc biệt nào đó thì được mời tham dự ngày Hội Chọn Trường thường niên lần thứ ba vào cuối tháng Tư, với các chi tiết sẽ được cho biết sau.

Các trường HISD tổ chức sinh hoạt NSCW từ 27–31 tháng Giêng, 2014

  • Austin HS: Giới thiệu trường cho những học sinh có khả năng vào thứ Năm
  • Westside HS: Giới thiệu trường cho cộng đồng thứ Năm
  • Burbank MS: Phụ huynh thăm trường thứ Hai-Năm, trồng cây thứ Sáu
  • Kolter ES: Mừng Tết Âm Lịch vào thứ Tư
  • Oak Forest ES: Thể lực ba môn vào thứ Hai, họp PTA về chọn trường ngày thứ Năm
  • Parker ES: Giới thiệu trường cho phụ huynh hôm thứ Năm
  • Belfort ECC: Vẽ bích họa, sinh hoạt phụ huynh, sinh hoạt học sinh chọn trường nguyên tuần