Ba mươi mốt học sinh HISD chiếm được các ghế trong ban nhạc tiểu bang 2014

Gần ba tá học sinh đã chiếm được một chỗ trong ban nhạc “Texas Music Educators Association All-State Ensemble” năm nay.

Vĩ cầm Teresa Lee (DeBakey HS), kèn baritone saxophonist Grace Estrada (Westside HS) và giọng nam têno Dayne Reliford (Lamar HS), cũng như 13 học sinh từ trường Trung Học Bellaire và 15 từ trường “High School for the Performing and Visual Arts”, sẽ trình diễn trong nhiều nhóm khác nhau trong đại hội thường niên TMEA vào tháng Hai.

“All-State” là vinh dự lớn nhất cho một học sinh âm nhạc ở Texas có thể nhận được. Trên 1,620 học sinh được chọn qua một thủ tục mà bắt đầu có trên 60,000 học sinh từ khắp tiểu bang thi đua để được vinh dự trình diễn trong một trong 14 ban nhạc.

Năm nay ghi dấu lần đầu tiên một học sinh trường Westside được chọn.