Tất cả Trường và Văn Phòng HISD Đóng Cửa Vì Thời Tiết Khắc Nghiệt

Các lớp sẽ đi học lại vào thứ Hai

Khu Học Chánh Houston bãi bỏ mọi lớp hôm nay— Thứ Sáu, 24 tháng Giêng — vì hậu quả của thời tiết khắc nghiệt và liên quan đến điều kiện đường xá có thể nguy hiểm.

Các viên chức HISD theo dõi thời tiết liên tục trong 48 giờ qua và quyết định rằng điều kiện đường xá bị đóng đá ở một số khu vực Houston có thể nguy hiểm khi lái xe. Hậu quả là, tất cả các trường và văn phòng hành chánh đều đóng cửa hôm nay. Phụ huynh, học sinh và nhân viên được thông báo bằng điện thoại.

Với những dự báo nhiệt độ gia tăng trong suốt ngày thứ Sáu và cuối tuần, nên sẽ không có những thay đổi chương trình sinh hoạt thể thao trong học khu vào chiều và tối thứ Sáu. Không có sự gián đoạn sinh hoạt thể thao được dự định trong ngày thứ Bẩy.

Các lớp sẽ học trở lại như thường lệ vào thứ Hai, 27 tháng Giêng.

Để biết thêm các tin tức mới, vui lòng vào trang web www.houstonisd.org, gọi đường dây thời tiết “HISD Inclement Weather Hotline” số 713-267-1704, hay theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd (handle: @houstonisd) và facebook.com/houstonisd.