Trả lời những câu hỏi về học bù

Thứ Sáu tuần qua, học sinh HISD đã thiếu một ngày học sau khi khu học chánh đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt.

Với thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã có lần đe dọa toàn vùng Houston, nhiều phụ huynh và học sinh đã lưu tâm hỏi về thời gian nghỉ học được bù đắp thế nào, và học sinh có buộc phải tham dự những lớp vào thứ Sáu Tuần Thánh (Ngày Nghỉ Mùa Xuân của HISD) hay Ngày Chiến Sĩ Trận Vong không. Những ngày này đã được dự định là ngày lễ nghỉ, nhưng cũng được học khu đặt làm những ngày nghỉ bù trong niên khoá hiện thời.

Dưới đây là những Câu Thường Được Hỏi:

H: Gia đình chúng tôi đã có những kế hoạch cho Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh/Chiến Sĩ Trận Vọng. Khi nào những ngày học bù được công bố?

TL: Thông báo sẽ được đưa ra càng sớm nếu có thể, nhưng trước khi HISD có thể quyết định về chuỗi hành động này, học khu phải đợi xem tuần này thời tiết thế nào. Những ngày mà học khu buộc phải đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến những chọn lựa của HISD.

H: Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi không đi học ngày mà quý vị quyết định làm ngày học bù?

TL: HISD sẽ theo những chính sách hiện thời để quyết định về việc học sinh vắng mặt có phép hay không. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về chính sách của học khu ở đây (Anh ngữ).

H: HISD có hai ngày về sớm (29 tháng Giêng và 19 tháng Hai) được dự trù trước những ngày lễ đó. Tại sao HISD không thể bù đắp cho một số thời gian vắng mặt bằng cách để học sinh học trọn những ngày này?

TL: Khi trường đóng cửa, một ngày học bị thiếu. Những ngày về sớm đã được tính là ngày đi học. Tiểu bang buộc HISD phải bù đắp bất cứ ngày nào hiện không được tính là ngày học.

Thêm vào đó, những ngày về sớm được ban quản trị trường dùng cho các khóa phát triển chuyên môn và duyệt xét sự tiến bộ của học sinh. Những nửa ngày này còn cung cấp thời gian quan trọng cho giáo chức và nhân viên để bảo đảm rằng sự giảng dậy được tiếp tục trôi chảy qua thời gian còn lại trong năm.

H: Nếu niên khoá này phải kéo dài đến tháng Sáu vì một số lý do nào đó, các ngày lễ tốt nghiệp có bị thay đổi không?

TL: Không, các ngày tốt nghiệp không bị xếp đặt lại. Hoạch định ngày tốt nghiệp là một tiến trình kéo dài cả năm, và không thể thay đổi chương trình tốt nghiệp vào lúc này.