Miễn phí SAT cho tất cả: bài thi vào đại học cho học sinh lớp 11 HISD ngày 16 tháng Tư Học khu trả lệ phí, cung cấp bài thi ngay tại trường học sinh

Các học sinh lớp 11 của HISD sẽ phải gọt lại bút chì số 2 để lấy bài thi vào đại học SAT ngay tại trường mình trong Ngày SAT 16 tháng Tư, với mọi lệ phí được học khu trả. Học sinh ghi tên lấy bài thi với các cố vấn trong trường, là người cung cấp biên nhận đã trả lệ phí $51.

Nếu các em ghi danh để lấy bài thi này tại trường, sau đây là một số lời khuyên để chuẩn bị ngày thi:

  • Tìm hiểu trước những chỉ dẫn và hình thức câu hỏi: Nếu các em hiểu những hướng dẫn, các em sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẽ ít những sai sót vì thiếu thận trọng. Bài thi có giới hạn, do đó nếu các em không mất thời giờ đọc chỉ dẫn, các em sẽ có thêm thời giờ làm bài.
  • Với câu hỏi có nhiều câu trả lời, hãy đoán một câu theo kiến thức; cơ hội để học sinh đoán đúng sẽ gia tăng. Chỉ bỏ qua câu hỏi nếu học sinh thực sự không biết gì hay không biết cách trả lời. Các em không được thêm hay mất điểm vì bỏ qua câu trả lời. Hãy nhớ rằng hầu hết các câu hỏi được xếp từ dễ đến khó.
  • Dùng tập sách nháp để gạch bỏ những câu trả lời biết là sai, và đánh dấu những câu hỏi chưa trả lời:  Hãy nhớ đánh dấu câu trả lời của học sinh trên một tờ trả lời riêng. Các em không nhận được tín chỉ với những câu trả lời trong tập nháp. Tránh đánh dấu nhiều trong tờ trả lời. Tờ trả lời được chấm điểm bằng máy, và máy không thể biết câu trả lời nguệch ngoạc.
  • Kiểm lại tờ trả lời thường xuyên để biết ở đúng chỗ: Sai chỗ trong câu trả lời sẽ ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Kiểm lại số câu hỏi và số câu trả lời sau vài câu hỏi. Điều này rất quan trọng khi các em bỏ qua một câu hỏi.
  • Tự điều hòa nhịp độ: Đừng mất quá nhiều thời giờ với những câu hỏi khó để tìm câu trả lời, và hãy trả lời những câu hỏi dễ hơn. Hãy trả lời những câu hỏi ít khó nhất trước khi đi sang những câu đòi hỏi nhiều thời giờ. Tiết kiệm thời giờ bằng cách đánh dấu những câu hỏi khi suy nghĩ và gạch bỏ những câu trả lời có thể bỏ qua khi các em lướt qua bài thi. Bài SAT gồm 10 phần mà các em có tổng cộng 3g và 45 phút để hoàn tất. Trước hết, hãy kiểm xem mỗi phần các em sẽ mất bao nhiêu thời giờ. Sau đó, trong khi thực tập cũng như lấy bài thi, hãy tập thói quen thỉnh thoảng kiểm lại sự tiến bộ khi làm bài. Như thế các em sẽ biết khi nào ở một phần tư thời gian của một phần bài thi, khi nào ở một nửa, và khi nào chỉ còn lại năm phút. Nếu các em làm xong một phần trước khi hết giờ, hãy dùng thời gian còn lại để kiểm điểm các câu trả lời.
  • Suy nghĩ tích cực: Chán nản chính mình trong khi thi thì tệ hơn là cảm thấy mình xấu xa. Nó có thể làm mất đi sự tự tin cần thiết để giải quyết những khó khăn. Nó có thể làm các em sao nhãng. Hãy giữ sự tự tin và chú ý đến từng câu hỏi.

Nếu các em dự định lấy bài thi SAT vào “SAT School Day”, nhưng cần các tài liệu để chuẩn bị vào giờ phút chót, các em có thể tận dụng các nguồn miễn phí sau:

  • Thực tập miễn phí bài SAT trên mạng ở Khan Academy, gồm hàng trăm câu hỏi từ các bài và phim video SAT thực sự với từng bước giải pháp.
  • Truy cập miễn phí vào The Official SAT Online Course. Có các dụng cụ thực tập SAT miễn phí trong trang web của College Board.
  • Học sinh có thể dùng điểm SAT để tìm các đại học trong trang web miễn phí College Board, trang web học định đại học college planning website.

Muốn biết thêm thông tin về College Readiness hay bài SAT, hãy vào www.houstonisd.org/collegereadiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *