“Read Sunniside Read” còn giúp học sinh phát triển hiểu biết tài chánh

Mới đây các học sinh tại một trường trong cộng đồng Sunnyside của Houston có cơ hội xây dựng một nền tảng hiểu biết tài chánh cùng với khả năng đọc sách, trong một trại văn hóa bốn ngày được bảo trợ bởi Capital OneAlpha Kappa Alpha Sorority, Inc.

Khoảng 50 em từ lớp một đến lớp ba đã tham dự chương trình ““Literacy for Life – Choices, Character, Careers and College” tại trường Woodson K-8 trong tuần lễ 11 tháng Sáu. Các sinh hoạt về toán và đọc sách được tổng hợp để giúp học sinh biết các ý niệm tài chánh căn bản, tỉ như cách kiểm soát trương mục tiết kiệm và chi phiếu, một chi phiếu bị “hồi tố” là gì, và thẻ tín dụng hoạt động thế nào.

Các diễn giả được mời còn có những trình bày ngắn về nghề nghiệp của mình và làm thế nào các khả năng về toán và đọc sách đóng một phần trong sự thành công của họ. Vào cuối trại, mỗi học sinh nhận được một cuốn sách và một cặp đầy những dụng cụ học sinh để đem về nhà, nhờ sự ưu đãi của Capital One, và một áo thun “Lifelong Learning” từ Alpha Kappa Alpha. Sở Thư Viện của HISD còn đem xe thư viện mới của học khu đến sinh hoạt này.

“Mục tiêu của trại này là để lĩnh hội cấp tốc các khả năng chính yếu về văn hóa, để xây dựng sự thông thạo và tự tin, và để cho thấy văn hóa thì thiết yếu trong ngành nghề và đời sống,” Lucy Bremond nói, bà là tổng quản lý của Sở Hợp Tác Chiến Lược của HISD. Một trại tương tự đang được tổ chức cho học sinh tại trường Tiểu Học C. Martinez và Trung Học Marshall trong vùng Fulton.

Chi nhánh Alpha Kappa Omega Chapter của hội Alpha Kappa AlphaCapital One, cả hai đều được đưa vào “Partnership Hall of Fame” (đài danh dự) của HISD năm 2010.