Làm thế nào một sự hợp tác đem cho học sinh những khả năng để sống tốt đẹp hơn

Những hợp tác viên cộng đồng thì quan trọng cho sự thành công của bất cứ khu học chánh nào – và một trong những hợp tác viên tôi rất hãnh diện là tổ chức mà chúng ta thành hình với  Sonima Foundation hai năm trước. Qua đó, khoảng 25,000 học sinh trong 51 trường của chúng ta hiện tham dự các lớp yoga mà nó gồm các bài tập thể dục, kỹ thuật thư giãn, và về dinh dưỡng.

Một kết quả của chương trình này, các hiệu trưởng tham dự đã báo cáo những thay đổi tích cực trong trường mình, gồm sự chuyên cần, ít bị đuổi học, ít học sinh bỏ học, và thêm học sinh kiếm được bằng trung học.

Học trình này được đề ra để giảm thiểu sự căng thẳng, giảm bớt sự ức hiếp và bạo lực, và cải tiến học hành, nhưng một lợi ích bên cạnh là học sinh còn xây dựng những khả năng mà chúng sẽ sử dụng trong đời – tỉ như tự chủ và giải quyết xung đột – để vượt qua bất cứ trở ngại nào mà các em có thể gặp.

Là một học khu, mục tiêu của chúng ta là phải đạt được khoảng 97 phần trăm (hay 21,000) học sinh tham dự chương trình này vào niên khoá 2018–2019. Tôi bàng hoàng với các kết quả sơ khởi của sự hợp tác này và mong được nhìn thấy chương trình này sẽ tiếp tục thay đổi đời sống học sinh.