Monthly Archives: January 2019

Ủy Ban Giáo Dục HISD tổ chức họp để lấy ý kiến tìm tổng giám đốc

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đang thực hiện cuộc tìm kiếm một tổng giám đốc thường trực, và các ủy viên đang tìm hiểu ý kiến của cộng đồng về phẩm chất và đường lối mà họ muốn được thấy nơi vị lãnh đạo sắp tới.

Các ủy viên Ủy Ban Giáo Dục HISD đã xếp đặt vài cuộc họp để thu thập ý kiến của cộng đồng, các ý kiến này sẽ được dùng để hình thành một hồ sơ cho ứng viên tổng giám đốc. Ngày giờ cuộc họp được liệt kê bên dưới.

Vào tháng Ba, Ts. Grenita Lathan được các ủy viên chọn làm tổng giám đốc lâm thời của HISD. Bà Lathan sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách đó trong thời gian tìm kiếm.

Ủy Ban Giáo Dục đã thi hành một điều khoản bảo đảm với công ty tìm kiếm “Hazard, Young, Attea & Associates” để tìm kiếm một tổng giám đốc mà không phí tổn cho học khu.

Công ty có trụ sở ở Illinois này sẽ giúp các ủy viên tổ chức một chuỗi cuộc họp cộng đồng, gồm một cuộc họp toàn học khu vào thứ Bảy, 19 tháng Giêng, để thu thập ý kiến từ những người lưu tâm đến học khu, gồm phụ huynh và học sinh, nhân viên học đường, nhân viên khu học chánh, và các phần tử thương mãi cũng như cộng đồng. Sau đó ủy ban sẽ dùng ý kiến này để hoàn tất nét sơ lược tổng giám đốc và bắt đầu tìm kiếm các ứng viên.

Ý kiến về việc tìm kiếm một tổng giám đốc thường trực của HISD cũng có thể được cung cấp qua một sự thăm dò ý kiến trên mạng trong trang mạng của học khu, www.HoustonISD.org.

Thời giờ cuộc họp cộng đồng như sau:

Thứ Hai, 14 th. Giêng, 2019, 6 chiều (Ủy Viên Jolanda Jones, Học Khu IV)
Peck Elementary School, 5001 MLK Blvd., 77021

Thứ Ba, 15 th. Giêng, 2019, 6:30 chiều (Ủy Viên Sue Deigaard, Học Khu V)
Pershing Middle School, 3838 Blue Bonnet Blvd., 77025

Thứ Ba, 15 th. Giêng, 2019, 7:00 chiều (Ủy Viên Jolanda Jones, Học Khu IV)
Sterling High School, 11625 Martindale Rd., 77048

Thứ Tư, 16 th. Giêng, 2019, 2 chiều (Ủy Viên Sue Deigaard, Học Khu V; Trustee Holly Flynn Vilaseca Học Khu VI; Trustee Anne Sung, Học Khu VII)
Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 77074

Thứ Tư, 16 th. Giêng, 2019, 6 chiều (Ủy Viên Holly Flynn Vilaseca, Học Khu VI)
Revere Middle School, 10502 Briar Forest Dr., 77042

Thứ Tư, 16 th. Giêng, 2019, 7 chiều (Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, Học Khu II)
Barbara Jordan Career Center, 5800 Eastex Fwy., 77026

Thứ Năm, 17 th. Giêng, 2019, 6:30 chiều (Ủy Viên Anne Sung, Học Khu VII)
Wisdom High School, 6529 Beverly Hill St., 77057

Thứ Bẩy, 19 th. Giêng, 2019, 9 a.m. (Ủy Ban Giáo Dục HISD – Toàn Học Khu)
Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St., 77092

Thứ Ba, 22 th. Giêng, 2019, 6 p.m.  (Ủy Viên Sergio Lira, Học Khu III, Trustee Diana Davila, Học Khu VIII)
Chavez High School, 8501 Howard Dr., 77017
                                                             
Thứ Tư, 23 th. Giêng, 2019, 9 a.m.  (Ủy Viên Elizabeth Santos, Học Khu I)
Northside High School, 1101 Quitman, 77009

Thứ Tư, 23 th. Giêng, 2019, 1 chiều (Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, Học Khu II)
Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 77018

Thứ Tư, 23 th. Giêng, 2019, 6 chiều (Ủy Viên Elizabeth Santos, Học Khu I)
Heights High School, 413 E 13th St., 77008

Thứ Năm, 24 th. Giêng, 2019, 6:30 chiều (Ủy Viên Wanda Adams, Học Khu IX)
Madison High School, 13719 White Heather Dr., 77045

Đơn xin chuyển trường sang các chương trình có thể lấy trên mạng HISD

HISD vừa khai mở một hệ thống nộp đơn mới cho những lựa chọn chuyển trường hoặc chương trình, đơn giản hóa thủ tục này cho phụ huynh và học sinh.

Đơn trên mạng có thể lấy trong trang mạng “Office of School Choice” của HISD bắt đầu từ thứ Hai, 21 tháng Giêng. Đơn có thể dùng cho việc chuyển trường vào những chương trình muốn chọn tỉ như hai ngôn ngữ và tú tài quốc tế, cũng như các chương trình học nghề và kỹ thuật. Điều quan trọng cần nhớ là đơn này không được dùng cho bất cứ chương trình Magnet nào trong khu học chánh.

Hệ thống nộp đơn trên mạng sẽ thay thế hệ thống nộp đơn trên giấy vì có những hạn chế về việc lấy đơn và theo dõi. Hệ thống mới được mong đợi sẽ giúp dễ dàng hóa một thủ tục chuyển trường nhiều trở ngại.

“Khi đưa lên mạng đơn xin chuyển trường, chúng tôi giản lược các thủ tục và làm cho nó dễ hơn và ít tốn thời gian hơn cho phụ huynh,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là ông Justin Fuentes nói.  “Chúng tôi còn bảo đảm rằng nó là một phương sách công bằng và minh bạch cho các gia đình.”

Với những ai không có máy điện toán hoặc không vào được Internet, các đơn trên mạng có thể nộp qua văn phòng trường. Để được giúp đỡ thêm, phụ huynh và học sinh phải đến “Office of School Choice” trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., Level 1SE, Houston, 77092).