Đơn xin chuyển trường sang các chương trình có thể lấy trên mạng HISD

HISD vừa khai mở một hệ thống nộp đơn mới cho những lựa chọn chuyển trường hoặc chương trình, đơn giản hóa thủ tục này cho phụ huynh và học sinh.

Đơn trên mạng có thể lấy trong trang mạng “Office of School Choice” của HISD bắt đầu từ thứ Hai, 21 tháng Giêng. Đơn có thể dùng cho việc chuyển trường vào những chương trình muốn chọn tỉ như hai ngôn ngữ và tú tài quốc tế, cũng như các chương trình học nghề và kỹ thuật. Điều quan trọng cần nhớ là đơn này không được dùng cho bất cứ chương trình Magnet nào trong khu học chánh.

Hệ thống nộp đơn trên mạng sẽ thay thế hệ thống nộp đơn trên giấy vì có những hạn chế về việc lấy đơn và theo dõi. Hệ thống mới được mong đợi sẽ giúp dễ dàng hóa một thủ tục chuyển trường nhiều trở ngại.

“Khi đưa lên mạng đơn xin chuyển trường, chúng tôi giản lược các thủ tục và làm cho nó dễ hơn và ít tốn thời gian hơn cho phụ huynh,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là ông Justin Fuentes nói.  “Chúng tôi còn bảo đảm rằng nó là một phương sách công bằng và minh bạch cho các gia đình.”

Với những ai không có máy điện toán hoặc không vào được Internet, các đơn trên mạng có thể nộp qua văn phòng trường. Để được giúp đỡ thêm, phụ huynh và học sinh phải đến “Office of School Choice” trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., Level 1SE, Houston, 77092).