Monthly Archives: July 2020

Tường Trình: chương trình “Miles Ahead Scholars” cho thấy nhiều hứa hẹn cho thành tích học sinh

Chưa đến một năm qua, 60 học sinh lớp chín và 10 đã bước ngang khán đài nhà ăn trường Trung Học Worthing, biểu thị việc được nhận vào lớp đầu tiên của chương trình “Miles Ahead Scholars” (MAS) của HISD.

Giờ đây, chỉ 10 tháng sau nghi thức mở đầu cảm động đó, một sự thẩm định mới được thực hiện bởi Sở Nghiên Cứu và Giải Trình của học khu cho thấy những ảnh hưởng tích cực về học vấn và cảm xúc xã hội của chương trình này trên nhóm đầu tiên. Có thể đọc đầy đủ bản tường trình ở đây.

“Tôi rất phấn khởi để chia sẻ điều này với người trẻ của chúng ta, vì các em thi hành công việc lớn lao ở trường ngay cả trước khi chương trình Miles Ahead được thiết lập,” Giám Đốc “Miles Ahead Scholars” là Haskel Harvey nói. “Bây giờ các em có thể cho thấy những gì đang thực hiện và đang tiếp tục thực hiện qua chương trình này.”

Continue reading