Monthly Archives: December 2020

HISD, “No Kid Hungry” sẽ cung cấp có đến 5,000 gà tây cho các gia đình có nhu cầu

Với nhiều gia đình, bữa tiệc ngày lễ sẽ không trọn vẹn nếu không có gà tây là món ăn chính.

Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ có thể cung cấp dấu hiệu ngày lễ đó – và với một chút cổ vũ thêm – cho 5,000 gia đình nhờ sự hợp tác và độ lượng của “No Kid Hungry”, một tổ chức vô vị lợi nhằm chấm dứt nạn đói của trẻ em.

Có đến 5,000 con gà tây sẽ được phân phát cho các gia đình ở Houston ngay trước khi HISD nghỉ mùa đông trong lịch trình Neighborhood Supersites là thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai và thứ Tư, 16 tháng Mười Hai. Gà tây được tài trợ bởi số tiền $80,000 từ tổ chức “No Kid Hungry”.

“Từ tháng Ba, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã làm việc vất vả để tìm ra các phương cách độc đáo và khả thi để cung cấp thực phẩm cho học sinh và gia đình của chúng ta,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Tài trợ này đem cho chúng tôi một cơ hội để tiếp tục công việc quan trọng đó và giúp đỡ các gia đình trong HISD có được một mùa lễ vui vẻ.”

Gà tây sẽ được cung cấp tại ba địa điểm Neighborhood Supersite

Thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai; 2g đến 5g chiều — Bữa ăn cho học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi, và gà tây

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Thứ Tư, 16 tháng Mười Hai; 2g đến 6g chiều – Bữa ăn cho học sinh, hộp thực phẩm cho gia đình, và gà tây

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Viên chức sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói bà biết ơn sự hỗ trợ của tổ chức vô vị lợi này, nhờ đó họ có thể chu toàn nhiệm vụ là nuôi ăn các gia đình.

“Nuôi ăn các gia đình là một trong những dịch vụ quan trọng của HISD,” Viên Chức sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. “Có được bữa ăn tối với gà tây cho gia đình thì đó không chỉ là dấu hiệu phù hợp với các mục tiêu dinh dưỡng của chúng tôi nhưng còn hỗ trợ các nhu cầu xã hội và cảm xúc của học sinh và gia đình họ. Nhiệm vụ hoàn tất.”

Gà tây và các thực phẩm cũng như dụng cụ thì dành cho mọi người, nhưng các bữa ăn học sinh được dành cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi. Nếu con em không ở trong xe, gia đình phải cung cấp giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ khu học chánh nào của mỗi trẻ em cần thực phẩm.

Để biết danh sách đầy đủ về địa điểm và thời gian phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khích lệ hãy kiểm lại trang mạng này về những việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phối.