Monthly Archives: December 2020

Tài liệu giảng dạy đề nghị cho lớp Pre-K có thể xem trên mạng

Khu Học Chánh Houston đang tham dự trong quy trình Proclamation 2021 của TEA để thông qua tài liệu giảng dạy lớp vườn trẻ, thẩm định xem tài liệu nào tốt nhất để giúp đỡ học sinh HISD.

Nằm trong sự thẩm định đó, khu học chánh mời các phần tử của trường và cộng đồng hãy duyệt lại tài liệu được tiểu bang thông qua cho các hệ thống vườn trẻ tiếng Anh và Tây Ban Nha và cho biết ý kiến. Tài liệu được chọn và phê chuẩn vào mùa xuân tới bởi Ủy Ban Giáo Dục HISD thì sẽ thích hợp để học khu mua và phân phối cho các lớp vườn trẻ.

Mười nhà xuất bản đã nộp tài liệu để HISD cứu xét. Sự hướng dẫn cách truy cập các bản mẫu trên mạng của những tài liệu này thì có thể xem trực tuyến ở đây.

Các phần tử học đường và cộng đồng có thể cho biết ý kiến về nhiều tài liệu này bằng cách tham dự cuộc thăm dò của khu học chánh ở đây. Cuộc thăm dò ý kiến sẽ được mở rộng cho đến cuối tháng Mười Hai 2020.

Khu học chánh duyệt xét các tài liệu được đề nghị về các tiêu chuẩn, phẩm chất, sự chính xác, sự quân bình, sự hỗ trợ cho mọi nhóm học sinh, và thích hợp với các chương trình và điều kiện của học khu này. Một nhóm giáo chức có kinh nghiệm về tuổi thơ được đề cử bởi hiệu trưởng thì hiện đang thẩm định từng chương trình của nhà xuất bản theo một tiêu chuẩn đánh giá.

Sự duyệt xét của họ cùng với ý kiến từ các trường, phụ huynh và phần tử cộng đồng, và các sở của học khu sẽ cho biết những đề nghị sau cùng thì sẽ được trình lên Ủy Ban Giáo Dục để cứu xét.

Nha Giáo Dục Texas duy trì một bộ các nguồn tài liệu liên can đến việc thông qua Pre-K trong trang mạng Proclamation 2021.

Hạn chót nộp đơn Chọn Trường Giai Đoạn 2 là 26 tháng Hai

Những phụ huynh nào vẫn muốn nộp đơn xin chọn một trường cho niên khoá 2021-2022 thì có thể thi hành điều này cho đến thứ Sáu, 26 tháng Hai.

Sau khi mọi đơn xin trong Giai Đoạn 1 đã được ban cấp, những học sinh đủ điều kiện trong Giai Đoạn 2 là những người đủ tiêu chuẩn cho một chương trình thì sẽ được cứu xét theo thứ tự mà đơn nộp đã ghi, nếu chương trình này còn chỗ trống.

Đơn của những học sinh sống ngoài vòng ranh giới của HISD thì sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, ngay cả khi đơn được nộp trong Giai Đoạn 2.

Mọi đơn của những học sinh nào sống trong vòng ranh giới của HISD, hoặc con của nhân viên HISD đang hoạt động và sống ngoài vòng ranh giới, thì sẽ được cứu xét trong Giai Đoạn 2.

HISD cung cấp một chuỗi chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và sở thích của học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

HISD cũng cung cấp việc chuyển trường theo “Program Choice” ở các cấp khác nhau và được cứu xét tùy theo hiệu trưởng. Các chương trình lựa chọn trong học khu gồm:

 • Boundary Option (chọn ranh giới)
 • Career and Technical Education (CTE – dạy nghề và kỹ thuật) 
 • Dual Language (song ngữ)
 • International Baccalaureate (IB) 

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO MỘT CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn  

Tham dự một buổi hội ảo về chọn trường để biết thêm về các chương trình hiện có trên toàn học khu:

Thăm Trường: Các chuyến thăm ảo các trường muốn chọn và chuyển trường trong HISD thì sẵn có qua việc liên lạc với từng trường để biết chi tiết.

Hãy vào trang ChooseHISD.com hay gọi 713-556-6734 nếu quý vị quan tâm đến một chương trình magnet Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho phòng “Gifted and Talented” ở số 713-556-6954 để biết thêm về ngày giờ thi và điều kiện.

Bước 2: Nộp đơn trực tuyến hay trên giấy  

Gia đình có thể chọn cho đến 10 chương trình trong trường, với tối đa là 5 chương trình magnet.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn vào 5 chương trình Vanguard và con em chưa được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em quý vị sẽ không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào muốn chọn. Ngoài ra, với các chương trình trung học II cấp, mỗi một con đường CTE được nộp một đơn xin riêng.

 • Nộp đơn trực tuyến tại ChooseHISD.com (Nếu quý vị đã sử dụng hệ thống này trước đây, vui lòng sử dụng chương mục cũ của quý vị) hoặc điền đơn trên giấy. (Lấy một đơn tại trường muốn chọn, từ phòng School Choice, hoặc lấy xuống ở đây.)  
 • Hãy để ý các email và điện thoại có liên quan đến đơn xin của mình. (Hãy kiểm điểm hộp thư rác trong email và đừng dùng một tài khoản Hotmail – dịch vụ này thường ngăn cản các email từ HISD).
 • Nộp đơn trước ngày 26 tháng Hai để được cứu xét trong giai đoạn hai.  

Lưu ý:  26 tháng Hai là ngày chót ghi danh cho học sinh trong HISD có thể áp dụng cho một chương trình chọn trường cho niên khoá 2021-2022.  

Bước 3: Giữ chỗ của mình  

 • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gởi đi vào đầu mùa xuân qua email và có thể xem trên mạng qua hệ thống dashboard của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho các phụ huynh nộp đơn Giai Đoạn I.
 • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ trong Giai Đoạn 2, quý vị có hai ngày đối với sự cung cấp này, và thu xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên đồng ý theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong bất cứ danh sách chờ đợi nào đối với những trường được xếp hạng cao hơn.

HISD khởi sự Quyên Góp Đồ Chơi Ngày Lễ 2020

Nhân viên của Khu Học Chánh Houston đang chia sẻ tinh thần ngày lễ với các học sinh kém may mắn qua “2020 Holiday Toy Drive” (quyên góp đồ chơi) của HISD.

Những người trao tặng được khích lệ hãy đem các món đồ chơi mới và không cần gói lại đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St. Houston, TX 77092) trước ngày 14 tháng Mười Hai lúc 4g chiều. Những chỗ nhận được đặt tại các cổng vào phía Đông và Tây của cơ sở này.

Cuộc quyên góp đồ chơi sẽ đem lại lợi ích cho sở “Student Assistance Department” (giúp đỡ học sinh) của HISD, sở này phục vụ các học sinh vô gia cư của HISD, và một trường được chọn bởi sở “Strategy and Innovation Department” của HISD.

Những ai muốn tặng đồ chơi trên mạng thì cũng có thể thi hành qua trang “2020 HISD Toy Drive Wish List on Amazon”. Các đồ chơi sẽ được giao trực tiếp đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng email cho “Partnership Liaison” Erin Prestage tại erin.prestage@HoustonISD.org.

Tổ chức “Emancipation Park Conservancy” cung cấp hơn 100 xe đạp cho học sinh lớp hai của HISD

Hơn 100 học sinh của hai trường tiểu học trong Khu Học Chánh Houston được nhận các xe đạp mới vào chiều thứ Sáu, do sự tặng dữ của “Emancipation Park Conservancy” trong việc cử hành mùa lễ của tổ chức này.

Các học sinh lớp hai của các trường tiểu học Thompson và Blackshear thật ngạc nhiên khi biết các em sẽ được nhận xe đạp mới.

“Chúng tôi hy vọng các xe đạp này sẽ làm tươi sáng cuộc đời của các học sinh chăm chỉ,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tổ chức ‘Emancipation Park Conservancy’ là một hợp tác viên cộng đồng tuyệt vời, và chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ của họ.”

“Đó là một niềm vui khi được thấy nụ cười trên khuôn mặt của các học sinh khi nhận xe đạp, Giám Đốc Điều Hành của “Emancipation Park Conservancy” là Lucy Bremond nói. “Nhờ sự quảng đại giúp đỡ của các hợp tác viên của chúng tôi là Baker Hughes và CYCLE (Changing Young Children’s Lives through Education) nên mới có sinh hoạt này.”

Học sinh còn được nhấn nón an toàn, các tấm phản chiếu, và tài liệu giáo dục về sự an toàn khi đi xe. 

HISD nhận biết tháng Mười Một là Tháng Các Phụ Giáo

Prize Patrol của sở Human Resources  bận bộn suốt sáng thứ Sáu khi làm  ngạc nhiên những giáo chức được nhìn nhận là “Associate and Achieve 180 Dedicated Associate Teacher of the Month” trong tháng Mười Một với các giỏ quà và bong bóng mầu sắc.

Phụ Giáo Maria Gonzalez-Hatton tại trường Tiểu Học Burnet được chọn là “Associate Teacher of the Month” (phụ giáo của tháng) vì đã thi hành bổn phận tích cực là một giáo chức chuyên về can thiệp.

Hiệu Trưởng trường Burnet là bà Ana Cantu nói bà Gonzalez-Hatton đã dành thời giờ để thực sự biết đến các học sinh và tận tụy giúp đỡ.

“Năm qua, bà đem các gói quà nhỏ cho học sinh mà bà dạy kèm và thư khích lệ,” bà Cantu nói. “Bà đã thi hành nhiều hơn những gì được yêu cầu. Bà linh động, lo lắng, tận tâm, nhất quyết và thực sự là một chúc lành cho trường của chúng tôi.”

Bà Gonzalez-Hatton, một giáo chức về hưu, nói rằng đại dịch này và những thách đố của nó đã thúc giục bà hoạt động thêm.

“Người ta thực sự đau khổ,” bà Gonzalez-Hatton nói. “Do đó, nếu tôi có thể giúp đỡ chút nào ở đâu đó, thì đó là điều tôi muốn thi hành. Bổn phận của tôi là một giáo chức. Và tôi từng dạy học đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy một mái nhà như thế này. Các học sinh được chào đón và quý mến.”

Phụ Giáo Tận Tụy trong chương trình Achieve 180 của Tháng là ông Derick Idlebird, người điều khiển các lớp trong thư viện trường Trung Học Patrick Henry và giúp học sinh trong ba lớp ảo khác nhau biết cách vào mạng và sẵn sàng học hành.

Hiệu Trưởng trường Henry là Jason Davila nói ông Idlebird có tư cách làm việc xuất sắc, đến sớm và không bao giờ nghỉ một ngày.

“Nếu một giáo chức nghỉ vì bị cách ly, ông Idlebird nhảy vào,” Davila nói. “Ông có thể đứng lớp, dù là ảo hay diện đối diện. Ông là người tuyệt hảo để tiếp tục công việc tốt đẹp và bảo đảm học sinh có được một ngày vĩ đại. Chúng tôi ao ước có thể kiếm thêm các giáo chức thay thế như ông.”

Tính tình khiêm tốn của ông Idlebird được thấy khi ông được trao tặng giải thưởng này.

“Năm nay tôi có một nhóm thật vĩ đại, một hiệu trưởng và nhân viên vĩ đại đã hộ trợ tôi,” ông Idlebird nói. “Do đó, giải này là cho tất cả chúng tôi. Nó là về các trẻ em. Chúng cần ai đó có mặt ở đó cho các em. Nếu quý vị có tâm tình đó, điều này không khó.”

Hai chương trình vinh danh này được sự bảo trợ của Raising Cane’s. Mỗi giáo chức được nhận một gói quà đầy những thẻ tặng quà và các đồ quảng cáo. Để đề cử một “Associate or Achieve 180 Dedicated Associated Teacher of the Month”, hãy nhấn vào đây.

HISD cử hành Tuần Giáo Dục Khoa Điện Toán

Lập trình một máy “drone”. Theo dõi chuyển động của máy giao hàng Amazon. Tấm thiệp nhảy múa. Đây chỉ là một vài phương cách mà học sinh có thể tham dự trong “Computer Science Education Week” (tuần giáo dục khoa điện toán) vào ngày 7-13 tháng Mười Hai.

“Computer Science Education Week” là lời mời gọi hành động hàng năm để khích lệ các học sinh K-12 hãy học về khoa điện toán, ủng hộ sự công bằng trong giáo dục khoa điện toán, và tán dương những đóng góp của học sinh, giáo chức, và các hợp tác viên trong lãnh vực này.

Phòng “Career Readiness” của HISD, cùng với “DroneBlocks”, “Code Avengers”, và “Amazon Future Engineer-endorsed BootUp and CoderZ”, đã thiết lập các sinh hoạt tư duy tính toán để hứng khởi các kỹ sư điện toán tương lai.

Các sinh hoạt này sẽ gồm các bài học tỉ như thiết kế một trò chơi cho hai người, thiết lập “Pythonic Turtles”, thi đua trong “Amazon Cyber Robotics Challenge”, và dùng một máy drone mô phỏng để lập trình một “DJI drone”. Các bài học này thì có trên mạng và sẽ hấp dẫn học sinh trong các sinh hoạt học hỏi kinh nghiệm trong suốt tuần lễ này.

Cử hành “12 Days of Code” với nhiều bài tập mã hóa cho mọi cấp lớp

Hơn 100 triệu học sinh toàn thế giới đã từng tham dự sinh hoạt “Hour of Code”, và HISD sẵn sàng dạy các khả năng nền tảng của thế kỷ 21 để chuẩn bị cho học sinh ganh đua trong nền kinh tế tương lai.

Ngoài ra, Phòng “Career Readiness” sẽ có bản tin hàng ngày từ các quan khách để giúp cổ vũ “Computer Science Education Week”. Học sinh sẽ được thách đố suy nghĩ chín chắn và giải quyết vấn đề khi họ biết cách lập trình điện toán căn bản.

Hãy chia sẻ hình ảnh của trường các bạn khi thực tập mã hóa và một hình tự chụp với chứng chỉ của bạn trên mạng xã hội dùng #CSinHISD, #CSforAll, #CSforGood, và #CSforSocialJustice. Để biết thêm về “Computer Science Education Week” của HISD hãy vào đây.

Việc trở lại lớp của HISD được hỗ trợ bởi $200,000 tiền tặng từ Phillips 66

Khu Học Chánh Houston thường khử trùng các trường hàng ngày để chống với sự lan tràn của COVID-19, và một số tiền tặng $200,000 từ công ty năng lượng quốc tế Phillips 66 hiện đang hỗ trợ cho các nỗ lực bảo vệ học sinh và nhân viên.

HISD đã dùng số tiền tặng để trang bị cho các trường với các dụng cụ lau chùi hiện đại bằng tĩnh điện. Số tiền tặng của công ty Phillips 66 được dùng để giúp cho việc giảng dạy diện đối diện trong các trường được tiếp tục.

“Không hồ nghi gì món quà độ lượng này đang giúp cho các trường được an toàn hơn,” bà Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi chân thành cảm ơn công ty Phillips 66 đã có nhã ý giúp đỡ các trường HISD được sạch sẽ và an toàn.”

Công việc khử trùng các trường HISD là một việc to lớn. HISD là khu học chánh lớn nhất Texas và lớn hạng thứ bảy trên toàn quốc với hơn 280 trường trên một khu vực 300 dặm vuông.

Hàng ngày, HISD xịt hơi tĩnh điện vào các thiết diện và đồ vật. Quy trình này cũng được sử dụng trong các bệnh viện bởi vì nó là một giải pháp hữu hiệu để mau chóng giảm bớt vi trùng trong các vùng ô nhiễm.

“Chúng tôi rất cảm kích và hiểu biết về sự chăm sóc đang được thi hành để giữ học sinh an toàn,” Phó Chủ Tịch Phillips 66 về “Human Resources and Corporate Communications” là bà Sonya Reed nói. “Chúng tôi muốn giúp bảo đảm các trường được chuẩn bị cho thách đố mới này như có thể.”

Những nỗ lực giảm bớt COVID đưa đến những phí tổn bất ngờ cho các học khu trên toàn quốc. HISD biết ơn sự hỗ trợ của hợp tác viên cộng đồng như công ty Phillips 66 để việc học diện đối diện có thể được an toàn và thành công.

Các gia đình HISD được khích lệ tham dự cuộc nghiên cứu của Quận Harris về nhà ở

HISD khuyến khích các gia đình hãy tham dự cuộc nghiên cứu về nhà ở của Quận Harris được thực hiện bởi “Kinder Institute for Urban Research” tại Đại Học Rice mà họ sẽ xem xét các loại và giá nhà cần cho các cộng đồng trong vùng Houston.

Cuộc thăm dò “My Home is Here” sẽ giúp Quận Harris hiểu rõ hơn về sự phức tạp chung quanh nhà cửa cho mọi cư dân trong vùng này. Một cuộc thăm dò công cộng và một nhóm nghiên cứu vùng đã được thiết lập để xin cư dân cho biết thông tin liên quan đến việc thay đổi như thế nào để Quận tận dụng đồng tiền chung và phối hợp với cơ quan phát triển nhà cửa để đem đến các loại nhà cần thiết cho cộng đồng.

Các gia đình HISD có thể tham dự cuộc thăm dò này để giúp thiết lập sự quân bình về nhà cửa và cộng đồng. Để điền bản thăm dò, hãy vào trang MyHomeIsHere.org/spanish/.  Với những thắc mắc, hãy liên lạc với Tiffany Nelson số 713.966.6937, ext. 902 hoặc email pm@thefordmomentum.com.

Bảy trường HISD được xếp hàng đầu trong loại trường công tốt nhất của “Children at Risk”

Trường DeBakey HS for Health Professions được chọn là trường công tốt nhất trong 14 năm liền

Các trường Park Place ES, T.H. được xếp hàng đầu trong hai loại khác nhau

Gần 100 trường của Khu Học Chánh Houston được xếp hạng cao trong danh sách thường niên của tổ chức “Children at Risk” về các trường công lập tốt nhất trong tám quản hạt của thành phố này, với trường “DeBakey High School for Health Professions” lại được công bố là trường trung học tốt nhất trong vùng.

Các trường “Park Place Elementary School” và “T.H. Rogers School” mỗi trường được xếp hạng nhất trong hai loại khác nhau.

Trường Park Place đứng hạng nhất trong danh sách các trường tiểu học “Consistent Gold Ribbon”. Trường này còn đứng hạng nhất trong danh sách các trường tiểu học “Pandemic Proof” vì được các nhãn hiệu cao của “Children at Risk” trong ba năm liền.

Trường “T.H. Rogers”, là một trường Pre-K-8, được xếp hàng đầu trong các trường công lập tiểu học và trung học I cấp.

Các thứ hạng này được công bố hôm nay trong một cuộc họp ảo. Xem ở đây.

Các loại của tổ chức “Children at Risk” cho năm 2020 gồm các trường tiểu, trung học các cấp, các trường “Consistent Gold Ribbon”, các trường Pacesetter” đang trên đà trở nên trường “Gold Ribbon”, các trường “Top Graduation”, các trường “Pandemic Proof” đã trổi vượt trong ba năm liền, và các trường “Racial Equity” đạt được kết quả học vấn quan trọng với các học sinh da đen và nói tiếng Tây Ban Nha.

Các trường HISD khác được xếp hạng đầu trong danh sách gồm:

 • Eastwood Academy High School – Pandemic Proof (ngành trung học II cấp)
 • Energized for STEM West Middle School – Racial Equity (ngành trung học I cấp)
 • Holland Middle School – Pacesetter (ngành trung học I cấp)
 • Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men – Top Graduation Rates (tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất)

“Đạt được sự xuất sắc, nhất là khi phải đương đầu với những thử thách chưa từng có thì không bao giờ dễ dàng, điều đó làm cho các thành quả của các trường đứng đầu của chúng tôi lại càng đáng cảm kích hơn nữa trong năm nay,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là Grenita Lathan nói. “Chúng tôi tiếp tục chăm chỉ hoạt động để giữ được các tiêu chuẩn học thuật cao và tạo ra các kết quả gương mẫu cho học sinh. Khi thấy một số trường ‘Achieve 180’ được đề cao và được nhìn nhận năm nay, đó là chính yếu. Chúng tôi từng đầu tư nhân sự và nguồn năng để cải thiện kết quả trong những trường đó. Đây là một ngày hãnh diện trong HISD.”

Việc đứng đầu năm nay của trường DeBakey HS đánh dấu năm thứ 14 liên tục chiếm được hàng đầu trong các trường trung học công lập II cấp.

“Có nhiều trường tốt, và tất cả chúng tôi phải làm việc rất vất vả,” Hiệu Trưởng Agnes Perry của trường DeBakey nói. “Thật sung sướng khi năm nay được nhìn nhận một lần nữa về các tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra và các mục tiêu chúng tôi đạt được trong trường DeBakey.”

Năm trước, trường T.H. Rogers được xếp hạng hai trong cả hai danh sách trường tốt nhất cấp tiểu học và trung học I cấp.

“Năm nay, chúng tôi không thể hãnh diện hơn khi được xếp hàng đầu bởi tổ chức ‘Children at Risk’,” Hiệu Trưởng trường T.H. Rogers là Tiffany Chenier nói. “Trường chúng tôi nhất định vượt qua mọi trở ngại phải đương đầu để chứng tỏ khả năng của học sinh như thế nào, kể cả các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Hơn nữa, tôi cũng phải nhìn nhận các phụ huynh là những người đóng góp lớn cho sự thành công của chúng tôi.”

Năm trước, trường tiểu học Park Place được xếp hạng bốn trong danh sách các trường ‘Gold Ribbon’, là trường được nhìn nhận có tỉ lệ thành tích cao bất kể tỉ lệ cao của học sinh nghèo.

“Để nhận được hai chiến thắng bởi đi lên hàng đầu năm nay trong danh sách ‘Gold Ribbon’ và hàng đầu trong danh sách ‘Pandemic Proof’, đó là một thành quả không thể ngờ cho trường chúng tôi,” Hiệu Trưởng Nimmi Thomas của trường Park Place nói. “Tôi đặc biệt biết ơn các giáo chức, nhiều người là nhà giáo dục kỳ cựu từng ở đây từ 12 đến 15 năm.”

Tổ chức “Children at Risk” xếp hạng 1,371 trường công lập trong vùng Houston. Vì đại dịch, việc xếp hạng năm nay được quyết đinh dựa trên sự phân tích thành quả của trường trong các năm 2017, 2018 và 2019.

CÁC TRƯỜNG HISD ĐỨNG ĐẦU

TRUNG HỌC II CẤP
Hạng                              Tên Trường
#1 DeBakey High School for Health Professions
#3                                      Eastwood Academy High School
#5                                      Carnegie Vanguard High School
#6                                      East Early College High School
#7                                      Challenge Early College High School
#9                                      Young Women’s College Preparatory Academy

TRUNG HỌC I CẤP
Hạng                              Tên Trường
#1                                      T.H. Rogers School
#4                                      Mandarin Immersion Magnet School
#5                                      Project Chrysalis Middle School          
#6                                      Lanier Middle School

BEST ELEMENTARY SCHOOLS
Hạng                              Tên Trường
#1                                      T.H. Rogers School
#9                                      River Oaks Elementary School
#10                                    West University Elementary School

CONSISTENT GOLD RIBBON SCHOOLS
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Park Place Elementary School
#2                                      Lyons Elementary School
#3                                      DeAnda Elementary School
#5                                      De Chaumes Elementary School
#8                                      Sanchez Elementary School
#9                                      Joe E. Morena Elementary School

TOP GRADUATION RATES
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men
#3                                      North Houston Early College High School
#4                                      Eastwood Academy High School
#8                                      East Early College High School
#10                                    Houston Academy for International Studies

BEST RACIAL EQUITY SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#2                                      Lyons Elementary School
#3                                      Burbank Elementary School
#4                                      DeAnda Elementary School
#6                                      Park Place Elementary School
#9                                      De Zavala Elementary School
#10                                    Windsor Village Vanguard Magnet Elementary

Trung Học I Cấp
#1 Energized for STEM West Middle School
#2                                      Sharpstown International School
#4                                      Young Women’s College Preparatory Academy

Trung Học II Cấp
#2                                      Eastwood Academy High School
#3                                      Challenge Early College High School
#4                                      East Early College High School
#5                                      Young Women’s College Preparatory Academy
#6                                      North Houston Early College High School
#7                                      Sharpstown International School
#10                                    High School for Law and Justice

PANDEMIC PROOF SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Park Place Elementary School
#2                                      Lyons Elementary School        
#3                                      Burbank Elementary School
#4                                      DeAnda Elementary School
#8                                      De Chaumes Elementary School

Middle
#6                                      Burbank Middle School
#7                                      Stevenson Middle School
#8                                      Hamilton Middle School

PACESETTER SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#4                                      Looscan Elementary School

Trung Học I Cấp
#1                                      Holland Middle School
#3                                      Forest Brook Middle School

Trung Học II Cấp
#1                                      Eastwood Academy High School
#2                                      East Early College High School
#3                                      North Houston Early College High School
#5                                      Jane Long Academy
#6                                      Jones Futures Academy

Ban quản trị những trường được xếp hạng cao bởi “Children at Risk” nói rằng những thử thách đem lại bởi đại dịch này đòi hỏi sáng kiến và sự kiên cường để duy trì các tiêu chuẩn học vấn cao và đáp ứng với các nhu cầu giáo dục, xã hội, và cảm xúc của học sinh.

Về danh sách thứ hạng trường vùng Houston của tổ chức “Children at Risk Houston”, hãy nhấn vào đây.

“Children at Risk” là một tổ chức vận động xếp hạng các trường công lập ở Texas với mục đích thông tin cho cộng đồng và hứng khởi sự thay đổi cần thiết.

HISD gia tăng phân phối thực phẩm trong tháng Mười Hai

Khi khu học chánh trở lại sau lễ Tạ Ơn, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang chú trọng đến việc bảo đảm mọi học sinh có được thức ăn tốt trong suốt tháng Mười Hai và trong tuần lễ nghỉ mùa đông sắp tới.

HISD sẽ tổ chức 11 Neighborhood Supersites (địa điểm phân phát thực phẩm) trong suốt tháng này, kể cả trong khi nghỉ mùa đông. Mọi địa điểm cung cấp các bữa ăn học sinh đủ bảy ngày cũng như các thực phẩm và đồ gia dụng khác.

Ngoài ra, Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ phân phát đến 5,000 gà tây vào những ngày được chọn nhờ sự hợp tác với các tổ chức “No Kid Hungry” và “Texas Hunger Initiative”.

Lịch Trình Tháng Mười Hai “Neighborhood Supersite”

Thứ Tư, 2, 9 & 30 tháng Mười Hai; 2g đến 6g chiều — Bữa ăn cho học sinh và hộp thực phẩm cho gia đình

 • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 5 tháng Mười Hai; 2g đến 5g chiều Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi

 • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
 • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai; 2g đến 5g chiều — Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi, và gà tây

 • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
 • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Thứ Tư, 16 tháng Mười Hai; 2g đến 6g chiều – Bữa ăn cho học sinh và hộp thực phẩm cho gia đình và gà tây

 • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 19 tháng Mười Hai; 2 to 5 p.m. — Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi

 • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
 • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.
 • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Các hộp thực phẩm gia đình và đồ gia dụng thì được dành cho mọi người. Bữa ăn học sinh dành cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi. Nếu con em không ở trong xe, vui lòng mang theo giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ khu học chánh nào của mỗi trẻ em cần thực phẩm. Để biết danh sách đầy đủ về địa điểm và thời gian phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khích lệ hãy kiểm lại trang mạng này về những việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phối.