Tuần Biết Ơn Tài Xế Xe Buýt từ 8-12 tháng Hai

Khu Học Chánh Houston đang chúc mừng các tài xế xe búy học đường tuần này như một phần của “School Bus Driver Appreciation Week” (tuần biết ơn tài xế xe buýt học đường), được khởi sự ngày thứ Hai, 8 tháng Hai.

Các tài xế xe buýt HISD có nhiệm vụ đưa đi và đón về các học sinh hàng ngày – một cách an toàn và đúng giờ. Đó là một việc nghiêm trọng. Nếu học sinh không thể đến trường, các em không thể học hành.

“Các tài xế xe buýt là nhân viên nền tảng ở tuyến đầu của việc giáo dục học sinh,” Tổng Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Chở John Wilcots IV nói. “Chúng tôi biết ơn các tài xế xe buýt và vui thích nhận biết sự tận tụy của họ hàng ngày đối với sự an toàn và nỗ lực ngoại lệ khi họ tiếp tục cho đi vì đại dịch COVID-19.”

Kể từ khi khởi sự đại dịch này, các tài xế xe buýt đã lãnh nhận thêm trách nhiệm là bảo đảm các xe buýt được an toàn và sạch sẽ cho học sinh. Các tài xế khử trùng xe buýt hàng ngày sau mỗi tuyến đường và hoàn tất sự lau chùi cặn kẽ và tẩy trùng mỗi cuối tuần.

Nằm trong tuần lễ cử hành này, các tài xế xe buýt tại bốn trạm sẽ được ăn trưa trong suốt tuần.

Nếu quý vị có điều kiện là một tài xế xe buýt học đường HISD, hãy nhấn vào đây để biết thêm thông tin.