Đừng quên Chợ Nông Dân Học Sinh ở Montrose ngày 23 tháng Ba

Học sinh từ mười trường khác nhau trong HISD sẽ bán hoa quả (và rau trái) mà các em trồng tại “Whole Kids Farmers’ Market” (.pdf tờ truyền đơn ở đây) vào thứ Bẩy, 23 tháng Ba.

Sinh hoạt này sẽ xảy ra từ 10g sáng đến 1g trưa tại “Whole Foods Market” (địa điểm Montrose) số 701 Waugh Drive, với dàn trống của trường Gregory-Lincoln K-8 giúp vui văn nghệ.

Các trường khác có tham dự là: trường Tiểu Học Alcott, Briargrove, Garden Oaks, và Travis, Trung Học Reagan và Westside, Wilson Montessori, và The Rusk School.

Mọi lợi nhuận kiếm được sẽ để hỗ trợ các chương trình trồng cây/nấu bếp của các trường HISD.

Sau đây là một số thời điểm mà quý vị muốn đánh dấu vào lịch:

1–31 th. Ba: Tháng Công Tác Xã Hội

22–24 th. Ba: Ngày Hội Nghệ Thuật Bayou City

25–30 th. Ba: Tuần Lễ “Early College High School”

29 th. Ba: Lễ Mùa Xuân

11 tháng Tư: Họp Uỷ Ban

14–20 th. Tư: Tuần Lễ Ấu Nhi

6–10 th. Năm: Tuần Biết Ơn Thầy Cô

27 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)