Chú ý đến các trường trung học dậy sớm môn đại học

Có cách nào tốt hơn là nhận được một số giá trị lớn mà miễn phí?

Ai cũng thích không phải phí tổn nhiều, và đó chính là điều học sinh có được tại các trường trung học dậy sớm môn đại học. Những trường này đem lại cho những học sinh ham học một cơ hội để có được tín chỉ đại học trong khi còn ở trung học – và trong một số trường hợp, một bằng cán sự cùng với bằng trung học.

Có được hai năm đầu đại học miễn phí, điều đó tượng trưng cho một sự tiến kiệm lớn cho học sinh và gia đình – đôi khi cả hàng ngàn đô la – và đó là lý do tôi khích lệ các phụ huynh hãy nhìn kỹ vào những lợi ích của các trường trung học dậy sớm môn đại học khi nghĩ đến những chọn lựa của con em.

HISD tiên phong ý niệm trường trung học dậy môn đại học ở Texas khi khởi sự trường

“Challenge Early College High School” vào tháng Tám 2003, và chúng tôi có chín năm để hoàn chỉnh cũng như nới rộng chương trình đó.

Bây giờ, khu học chánh có thêm các trường trên toàn thành phố: East Early College High School, Empowerment College Preparatory Academy, North Houston Early College High School. Mỗi trường phục vụ một nhóm nhỏ học sinh trong một môi trường thách đố, nhưng đầy hỗ trợ, học hỏi, giảng dậy có phẩm chất cao để các em có thể khởi sự một bằng cấp cao hay một ngành nghề. Hai trong những trường này (Empowerment/SECHS và NECHS) sẽ được một trường xây mới theo chương trình bông phiếu 2012.

25–30 tháng Ba là Tuần lễ “Early College High School”, vì thế hãy dành đôi phút để tìm hiểu thêm về những trường này (quý vị có thể thi hành điều này trong ngày hội sắp tới

School Choice Fair vào 27 tháng Tư). Tôi bảo đảm với quý vị rằng, không đâu quý vị có thể tìm thấy một hậu đãi như thế. Đây chỉ là một cách thêm nữa rằng HISD đang Trở Nên Tốt Hơn Tất Cả.