Hãy sẵn sàng ngay bây giờ cho mùa bão

Mùa bão vùng Đại Tây Dương chính thức bắt đầu vào thứ Bẩy 1 tháng Sáu, 2013, và các chuyên gia thời tiết đã tiên đoán một mùa bão dữ dội hơn bình thường. Nếu quý vị chưa chuẩn bị, đừng đợi bão đến bờ biển Texas thì mới gom góp đồ tiếp liệu. Hãy thường xuyên vào trang web National Hurricane Center để xem những tin tức mới về bất cứ sự xáo trộn nào của vùng nhiệt đới, và trang Ready.gov để biết những mánh lới về cách chuẩn bị, kể cả những gì phải có trong túi vật dụng khẩn cấp, cách thiết lập kế hoạch khẩn cấp khi có thiên tai, và nhiều điều khác.

Sau đây là mt s thi đim mà quý v mun đánh du vào lch:

 • 1-31 th. Năm: Tháng Cảnh Giác Bệnh Suyễn
 • 1 th. Sáu: Mùa bão bắt đầu
 • 6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)
 • 7 – 11 th. Sáu: Lễ Tốt Nghiệp
 • 10 th. Sáu – 2 th. Tám: Chương trình Lớp Hè
 • 11 th. Sáu: Lớp Hè bắt đầu *
 • 11 th. Sáu – 18 th. Bẩy: chương trình Ăn Miễn Phí Mùa Hè
 • 13 th. Sáu: Họp Ủy Ban Giáo Dục (thường lệ)
 • 20 th. Sáu: Họp Ủy Ban Giáo Dục (ngân sách)
 • 11 th. Bẩy: Họp Ủy Ban Giáo Dục
 • 26 th. Tám: Ngày tựu trường (học sinh)