Học Sinh Tiểu Học Longfellow Tiết Lộ 10 Đồ Chơi Ưa Thích cho Mùa Lễ Này

Hàng năm, học sinh trường Tiểu Học Longfellow của HISD tự mình đi tìm những đồ chơi được trẻ em ưa thích nhất để giúp phụ huynh đương đầu với việc mua sắm mùa lễ. Hôm nay, sau hơn một tháng nghiên cứu, các học sinh lớp năm đã tiết lộ 10 món quà ngày lễ được trẻ em ưa thích nhất năm nay.

“Về sự thăm dò ý kiến đồ chơi, em thích nhất là được làm việc trong nhóm,” Dasani Godfrey, một học sinh lớp năm nói. “Chúng em họp nhau và đưa ra những đồ chơi mà chúng em nghĩ học sinh rất thích trong dịp lễ.”

Vào tháng Mười, học sinh chia thành các nhóm để thăm dò ý kiến các học sinh cùng lớp về đồ chơi thích nhất cho mùa lễ năm nay. Sau đó các học sinh ghi nhận dữ kiện và dùng sự phân tích dữ kiện và toán để tổng kết. Các em bao gồm nhiều đồ chơi dưới $20 để bớt gánh nặng tài chánh cho phụ huynh.

“Em phải hỏi ý kiến học sinh lớp một,” Kayla Hughes, học sinh lớp năm nói. “Em rất thích nói chuyện với các em đó và thấy tụi nó thích những đồ chơi khác nhau.”

Sau đây là những đồ chơi được ưa thích cho 2013:

10 Đồ Chơi Hàng Đầu cho Con Gái:

10. Disney Dolls
9. My Little Pony
8. Monster High Dolls
7. Barbies
6. Fashion Angels
5. Hello Kitty
4. American Girl Dolls
3. Hot Huez
2. Easy Bake Oven
1. Password Journal

10 Đồ Chơi Hàng Đầu cho Con Trai:

10. Transformers
9. Teenage Mutant Ninja Turtles
8. Ninja Stars
7. Remote Control Helicopters
6. Power Rangers
5. Sports Stuff
4. WWE Action Figures
3. Legos
2. Batman
1. Iron Man

Các học sinh trong ban thăm dò ý kiến năm nay là Kaija Shorter, Breonah Davis, Katilyn McElroy, Alfredo Castillo, Aurelia Mickens, Aaliyah McKinney, Anaya Parker, Zoe Rocha, Kayla Hughes, Dasani Godfrey, Chris Barnett, Meg Gulimlim, Melody Fuentes, Jazmine Ramirez, Julian Guzman và Makayla Williams.

Các đồ chơi được trình bày trong buổi họp báo thì được cung cấp bởi tiệm Target, số 8500 S. Main.