Nhà giáo dục trường Milby được chọn là Quản Thư HISD của Năm 2014

Rowena Verdin luôn tìm ra những phương cách sáng tạo để thi hành công việc kể từ giây phút đầu tiên bà bước vào trường “Milby High School”. Chỉ sau một năm đầy những yêu cầu xin bản sao của các niên giám cựu học sinh, bà đã phát động nỗ lực mã hóa các niên giám này để dễ truy cập. Và để khích lệ học sinh đọc thêm, bà thiết lập một loại quầy mướn phim Red Box trong một khung cửa sổ, được trang hoàng với những sách có bìa đỏ rực rỡ nói rằng, “Have you ‘red’ any good books lately?” (bạn có ‘đọc’ cuốn sách nào chưa?)

Chính những nỗ lực này và nhiều điều khác đã giúp bà Verdin đạt được danh xưng HISD’s Librarian of the Year for 2014 (quản thư HISD của năm 2014).

“Rowena không chỉ là người bảo vệ sách trong phòng,” Điều Hợp Viên Title I Mary Smith giải thích trong phiếu đề cử. “Bà là người mà ai có bất cứ việc gì phải tìm đến: vấn đề giải quyết kỹ thuật, tìm kiếm các nguồn năng, hiểu biết các công việc, đề nghị một cuốn sách hay, hay hợp tác với giáo chức để hỗ trợ học trình.”

Smith nhận thấy rằng bây giờ học sinh thích ở trong thư viện, sau khi bà Verdin thiết lập một khung cảnh giống như quán cà phê ở đó với máy làm xô-cô-la, cà phê nóng, có bàn và ba ghế dựa thoải mái. Smith nói, “Bà muốn thư việc trở nên một nơi gặp gỡ, chứ không phải một cái hang trống rỗng, im lặng và đầy những cuốn sách mốc meo.”

Bà Verdin đầu tiên gia nhập Nhóm HISD vào năm 2000, là một giáo chức tại trường Tiểu Học Dávila. Bà chuyển sang trường Tiểu Học Bonner năm 2004 sau đó trở nên quản thư ở đây vào năm 2007. Trong 2009, bà bắt đầu là quản thư tại trường Trung Học Milby.

“Tôi từng là một đứa trẻ e dè, thầm lặng và thư viện là một nơi mà tôi không cảm thấy lo sợ,” bà Verdin nói. “Trong các năm đi học, thư viện là một nơi khuây khỏa mà tôi cảm thấy thoải mái và an toàn. Tôi muốn thiết lập loại môi trường đó cho các học sinh.”

Bà Verdin được chính thức vinh danh trong một buổi lễ đặc biệt được tổ chức hôm 17 tháng Năm tại University of Houston Hilton. Giải thưởng này được sự đồng bảo trợ của Houston Association of School Librarians và Sở Thư Viện HISD.