Chương trình nghỉ lễ Tạ Ơn của HISD

Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và tất cả các trường cũng như văn phòng HISD sẽ mở cửa thứ Hai 24, và thứ Ba 25, th. Mười Một, 2014.

Tất cả văn phòng và trường HISD sẽ đóng cửa từ thứ Tư, 26 th. Mười Một, cho đến thứ Sáu, 28 th. Mười Một, 2014 để nghỉ lễ Tạ Ơn.

Hoạt động các trường và thương mãi sẽ trở lại bình thường vào thứ Hai, 1 th. Mười Hai, 2014.

HISD kính chúc quý vị một ngày lễ Tạ Ơn hạnh phúc và an bình.