Chương trình nghỉ lễ mùa đông: Các trường sẽ mở cửa lại vào thứ Ba 6 tháng Giêng

Văn phòng trung ương, hành chánh sẽ mở lại vào thứ Hai, 5 tháng Giêng

Chương trình nghỉ lễ mùa đông 2014 của Khu Học Chánh Houston như sau:

Học sinh không phải đến trường từ thứ Hai, 22 tháng Mười Hai 2014, cho đến thứ Hai, 5 tháng Giêng. Học sinh sẽ trở lại trường vào thứ Ba, 6 tháng Giêng, 2015.

Các văn phòng trung ương và hành chánh của HISD sẽ đóng cửa bắt đầu từ 22 tháng Mười Hai, 2014, và mở cửa lại vào thứ Hai, 5 tháng Giêng, 2015.

Nhân viên nào có thắc mắc phải xem chương trình được niêm yết ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần tiểu các cơ sở học khu trong ngày nghỉ lễ. Trường hợp khẩn cấp có thể gọi số 713-892-7777.