Hội Nghị Học Sinh đem cho học sinh trung học một tiếng nói về giáo dục của mình

Một nhóm học sinh lớp 11 và 12 từ bốn trường HISD có công tác đem lại cho chúng bạn một tiếng nói trong giáo dục công cộng – và các em đã thiết lập một Hội Nghị Học Sinh để làm điều đó.

Trên một tá học sinh từ các trường trung học Bellaire, Carnegie Vanguard, Lamar, và Yates đã thành lập hội nghị này vào mùa xuân qua, sau khi tham dự trong đồ án Texas Performance Standards của Zaakir Tameez, học sinh lớp 12 tại Carnegie Vanguard.

“Lúc đầu chúng em gọi là ‘Our Shared Future’ và nói về các biến cố hiện thời,” trưởng ban Outreach là Amy Fan giải thích, em hiện là học sinh lớp 11 trường Bellaire. “Nhưng khi chúng em gặp các nhà lãnh đạo dân sự trong khắp Houston, cuộc đối thoại liên tục trở về vấn đề giáo dục. Tuy nhiên, chúng em chỉ có thể chia sẻ những phê bình với nhau.”

Các học sinh này nhất định thành lập một Hội Nghị với hy vọng ảnh hưởng đến chính sách học khu bằng cách liên tục cung cấp các ý kiến phản hồi cho ban quản trị HISD.

“Hội Nghị Học Sinh sẽ tiếp tục phục vụ là một đường máu để học sinh cho biết ý kiến dù sau khi chúng em tốt nghiệp,” Fan nói. “ Các mục tiêu có thể thay đổi hàng năm, nhưng một khi cơ cấu còn đó, học sinh sẽ tiếp tục được nghe tiếng nói của mình.”

Hiện thời trên 300 hội viên, Hội Nghị Học Sinh mở rộng cho mọi học sinh đang theo học tại các trường trung học HISD.

“Chúng em đã đưa 125 học sinh từ 25 trường khác nhau đến cuộc họp của Ủy Ban Giáo Dục hôm 13 tháng Mười Một,” Tameez nhận xét. “Em nghĩ điều đó cho thấy mức độ lưu tâm của các học sinh trung học thành phố lớn đối với giáo dục, và sự quyết tâm của 25 trường công lập đã giúp xe buýt và chở học sinh đến đây khi không có phương tiện di chuyển.”

Cuộc họp tới sẽ xảy ra từ 10g sáng đến 2g30 chiều vào thứ Bẩy, 10 tháng Giêng, 2015, trong nhà ăn trường Trung Học Austin (1700 Dumble St., 77023), và sẽ thu nhận hội viên mới vào lúc này.

Để trở nên một phần tử tích cực, học sinh phải ghi danh một trường trung học HISD, tham dự tối thiểu một cuộc họp trong một lục cá nguyệt, và chọn một tiểu ban để phục vụ. Các hội viên mới có thể tham dự tiểu ban qua việc nói chuyện với một trong năm trưởng ban vào hôm 10 tháng Giêng.

Các học sinh thích tham dự cũng có thể ghi tên trong danh sách ở đây.