Sắp đến sự vĩ đại trong 2015

Đôi khi trong hai tuần tới, khi Năm Mới đến, tự nhiên con người nhìn lại năm nay và đưa ra quyết tâm cho năm tới.

Với chúng ta trong HISD, sự nghỉ ngơi giữa các lục cá nguyện của niên khoá là thời gian tuyệt hảo về suy nghĩ, lấy lại sức, và quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về các khởi xướng chính yếu.

Chúng ta đang có những bước tiến dài với Literacy By 3 trong lớp và chương trình tình nguyện Read Houston Read đang phát triển, với mục đích là có được mọi học sinh đọc sách đúng cấp lớp khi vào lớp ba.

Từ mẫu giáo cho đến tốt nghiệp, các em đang hòa nhập vào đại học và chuẩn bị ngành nghề qua Linked Learning và nhiều chương trình học hành nghiêm nhặt và học nghề qua đó các em có thể ra trường với các tín chỉ và chứng nhận làm việc.

Với chương trình bông phiếu chúng ta sẽ dốc toàn lực để xây mới và xây lại các trường, và kỹ thuật được thúc đẩy qua PowerUp để biến đổi việc học trở nên cá biệt hơn.

Và chúng ta cố gắng tuyển mộ, phát triển, và giữ lại các giáo chức và người lãnh đạo tốt nhất qua tiền lương xứng đáng, hỗ trợ mạnh mẽ, và cơ hội lãnh đạo.

Thành quả của chúng ta trong 2014 đưa chúng ta đến sự vĩ đại, và 2015 sẽ đẩy chúng ta đến gần các mục tiêu hơn. Nhờ tất cả những gì quý vị thi hành, và kính chúc quý vị một mùa lễ an vui!